BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krawiec Franciszek (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Wiedza w procesie podejmowania decyzji
Knowledge in a Process of Decision Making
Source
Współczesne Zarządzanie, 2003, nr 1, s. 25-36, rys., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Wiedza, Informacja, Proces podejmowania decyzji, Podejmowanie decyzji
Knowledge, Information, Decision making process, Decision making
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie roli wiedzy w podejmowaniu decyzji przez zarząd firmy. Pod pojęciem firmy w gospodarce rynkowej rozumie się strategiczną jednostkę biznesową lub przedsiębiorstwo, które nabywa zasoby niezbędne do wytwarzania produktów i/lub świadczenia usług w celu zaspokojenia priorytetowych potrzeb odbiorców po cenach zapewniających zysk. (fragment tekstu)

The global economy changes the basis of firm level competitive advantage. Such intangible assets as knowledge, competence and intellectual property are of fundamental importance for every enterprise to be utilised in the competitive environment. The paper treats an issue of cognizance in a process of decision making. First the main notions of the subject are defined, and then interdependence between information and cognizance is considered. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Baird L., Henderson J.C., The Knowledge Engine, Berrett-Korhler Publishing Inc., San Francisco 2001.
 2. Burton-Jones A., Knowledge Capitalism, Oxford University Press, 2001.
 3. Davenport T.H., Prusak L., Working Knowledge. How Organizations Manage What They Know, Harvard Business School Press, Boston-Massachusetts 2000.
 4. Davenport T.H., Saving it's soul: Human Centered Information Management, "Harvard Business Review", marzec-kwiecień 1994.
 5. Kahaner L., Competitive Intelligence: From Black Ops to Boardrooms - How Business Gather, Analyze and Use Information to Succeed in the Global Market Place, Simon and Schuster, Woodstock, New York 1996.
 6. Nonaka I., Takeuchi H., The Knowledge-Creating Company, Oxford University Press, New York 1995.
 7. Penrose E., Firms and Networks, growth of, [w:] Warner M., Pocket International Encyclopedia of Business and Management, International Thomson Business Press, New York 1997.
 8. Roberts E., Entrepreneurs in High Technology: Lesson from MIT and Beyond, Oxford University Press, New York 1991.
 9. Roos J., Roos G., Dragonetti N.C., Edvinson L., Intellectual Capital: Navigating the New Business Landscape, Basingstoke: Macmillan Press Ltd., London 1997.
 10. Russell B., An Inquiry into Meaning and Truth, Harmondsworth: Penguin Books Ltd., London 1973.
 11. Schumpeter J.A., Theory of Economic Development, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts 1934.
 12. Stewart T.A., Intellectual Capital: The New Wealth of Organizations, Doubleday/Currency, New York 1997.
 13. Von Hippel E., The Source of Information, Oxford University Press, New York 1988.
 14. Von Tunzelmann G.N., Technology and Industrial Progress: The Foundations of Economic Growth, Aldershot: Edward Elgar Publishing, 1995.
 15. Wells S., Choosing the Future. The Power of Strategic Thinking, Butterworth - Heinemann, Boston-Massachusetts 1998.
Cited by
Show
ISSN
1643-5494
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu