BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sikorski Daniel
Title
Reklama i etyka
Advertisement and Ethics
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2008, nr 1 (1), s. 107-110
Humanum. International Social and Humanities Studies
Keyword
Reklama w mass mediach, Reklama, Etyka, Środki masowego przekazu
Advertising in mass media, Advertising, Ethics, Mass media
Note
summ
Abstract
Obszar, jaki zajmuje zjawisko reklamy, towarzyszy nam od wczesnego dzieciństwa i trwa z różnym nasileniem przez całe życie. Poprzez swoje różnorakie formy manifestacji reklama raz bardziej, a raz mniej zwraca na siebie uwagę odbiorcy; niekiedy pozostając poza świadomym poziomem postrzegania. Przykładem tego może być np. seria programów informujących o Unii Europejskiej. Program podkreśla zalety akcesu do Unii, informuje, sprawia wrażenie obiektywnego, wykorzystuje popularną postać, używa jednostronnego języka argumentacji pro, jest wspomagany akcjami ulotkowymi, billboardami, itp. Jednak całość programów jawi nam się jako informator i chodź nikt nie ukrywa, iż celem tych programów jest wywołanie zmiany preferencji osób mających wypowiadać się w referendum, to nikt też wprost nie powie, iż właśnie te programy są typową prounijną formą reklamy.(fragment tekstu)

Advertisement's ethics is the analysis of the future and the survey into oncoming (next) years and generations. Advertisement exerts and will exert significant influence on people, will be changing and shaping them and these changes will be irreversible. Consequences of the present advertising actions will always accompany to people in future. Therefore,one conclusion comes unavoidably to mind that the only mission of the ethics nowaydays, is to describe not only prtesent menaces but also future ones.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. H. Zielińska, Dzieci i dzieciństwo a badania naukowe, [w:] Acta Universitatis Nicolai Copernici, Toruń 1997, z. 317, s. 277 - 284.
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu