BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ďurkovský Peter (Národné centrum prevencie sociálnej patológie)
Title
Paušalizovaný prístup v sociálnej práci a jeho dopad na klienta
Lump Access in Social Work and Consequences for Client
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2012, nr 9 (2), s. 73-78, bibliogr. 7 poz.
Humanum. International Social and Humanities Studies
Keyword
Przestępczość przeciwko rodzinie, Prawo karne, Zwalczanie przestępczości
Crime against the family, Criminal Law, Crime prevention
Note
summ.
Abstract
Fate of victim who victom needs not be, if public prosecutor and policeman act witf law and fate of man he is in newspaper unripe man, pathologies killer, social exile - these fates are for social work interesting. They are consequences of unfeeeling access. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ďurkovsky, Peter. 2009. Filantropia versus posvatna veda v socialnej praci. In:Socialna praca, manažment a ekonomia - prepojenia a spolupraca. Zbornikreferatov z vedeckej konferencie s medzinarodnou učasťou. Dolny Kubin:Katolicka univerzita v Ružomberku, 2009, s. 200-204. ISBN 978-80-8084- 501-8.
  2. Hassan, Steven. 1994. Jak čelit psychicke manipulaci zhoubnich kultů. Brno:Nakladatelstvi Tomaše Janečka, 1994, s. 72. ISBN 80-85880-03-2.
  3. Ivor, J., Zahora, J. 2011. Repetitorium rekodifikovaneho trestneho prava.Bratislava: Iura Edition, 2011, s. 11.ISBN 978-80-8078-433-1.
  4. Kopcsayova, Iris. Spoločnosť si mala Harmana viac všimať. 2010. Bratislava:Pravda [cit. 2010-09-04] Dostupne na internete: http://spravy.pravda.sk/spolocnost-simala- harmana-viac-vsimat-dyc- /sk_domace.asp?c=A100903_160602_sk_domace_p58) .
  5. Maloch, Jan. Za zbytočnu smrť Zuzany Dzivej (+55) zrejme nikoho nepotrestaju.2012. Bratislava: STS [cit. 2012-07-15] Dostupne na internete: http://tvnoviny.sk/sekcia/spravy/krimi-a-nehody/za-zbytocnu-smrt-zuzanydzivej- 55-zrejme-nikoho-nepotrestaju.html .
  6. Mihalikova, Maria, Hilbertova, Martina. Tri roky mŕtve dieťa nechybalosocialke, mestu, policii ani lekarom. 2012. Bratislava: Petit Press [cit. 2012-09-16]Dostupne na internete: http://www.sme.sk/c/6537894/tri-roky-mrtve-dieta-nechybalosocialke- mestu-policii-ani-lekarom.html .
  7. Šamko, Peter. Princip ultima ratio. 2011. Bratislava: Pravne listy. [cit. 2011-08-18]Dostupne na internete: http://www.pravnelisty.sk/rozhodnutia/a47-principultima- ratio
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
slo
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu