BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kuźma Ewa
Title
Działalność opiekuńczo - wychowawcza szkół w latach 1949 - 55 na przykładzie lubelskiego okręgu szkolnego
Activities of the Culture and Arts Department of the Lublin Regional Office (Presidium of Regional People's Council) in the Years of 1944 - 1956.
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2008, nr 1 (1), s. 133-141
Humanum. International Social and Humanities Studies
Keyword
Polityka kulturalna, Szkolnictwo państwowe, Oświata, Wychowanie
Cultural policy, State education, Education system, Parenting
Note
summ
Abstract
Opracowane założenia planu sześcioletniego zmierzały do przebudowy systemu i oblicza ideologicznego szkół. Prowadzona działalność wychowawcza, ukazywała młodemu pokoleniu sens życia w pracy zawodowej i zaangażowaniu społeczno - politycznym. W związku z tym wprowadzono zmiany w programach nauczania, a największe nadzieje wiązano z rozwojem sieci placówek Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Wsparciu pedagogów służyła działalność podejmowana przez: komisje oświatowe, komitety rodzicielskie, komitety opiekuńcze, oraz propagowanie współzawodnictwa między rejonami szkolnymi. Celem jej było ukazanie ofiarnych budowniczych ustroju socjalistycznego, identyfikujących się z polityką władz. W artykule przedstawiam zarys podjętych przez nich prac zmierzających do realizacji rządowych wytycznych.(fragment tekstu)

Taking over power in the country, the Polish Committe of National Liberation set up the Department of Culture and Arts which was later transformed into a ministry. From its beginning the institution started setting up its regional offices. Since it had no pre-war tradition, it encountered a variety of obstacles. Besides, some of its competences doubled with those of other ministries. The article discusses the activities of the Culture and Arts Department of the Lublin Regional Office, which was later renamed the Department of Culture of the Presidium of the Regional National Council. It shows the masures taken to reconstruct cultural life in the local areas, initial support for local government initiative and the consequences of central administration. The article also deals with the training of staff and the personnel policy of the government.(original abstract)
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu