BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Orzeł Małgorzata
Title
W kręgu polityki gender mainstreaming na przykładzie różnic w wynagrodzeniach pomiędzy kobietami a mężczyznami w Polsce
In the Circle of Gender Mainsteraming Policy for Exemple in Differences in Salary between Women and man in Poland
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2008, nr 1 (1), s. 217-221, rys., tab.
Humanum. International Social and Humanities Studies
Keyword
Wynagrodzenia, Zróżnicowanie płac, Płace kobiet, Mężczyzna, Wykształcenie
Remuneration, Wage differential, Women's salaries, Men, People's education
Note
summ
Abstract
Wśród najczęściej wymienianych przejawów dyskryminacji kobiet w kontekście rynku pracy, zgodnie ze słownikową definicją słowa dyskryminacja (pozbawienie równouprawnienia, upośledzanie, szykanowanie, traktowanie kogoś gorzej niż innych w tych samych warunkach), wymieniane są różnice wynagrodzeń kobiet i mężczyzn.(fragment tekstu)

This article in the short way presents analysis of the differences in the salary between women and man in Poland. Statistic are based on the investigations of 2003 to 2006 years. Analysis of this statistic is visibly point at deepening of differences in the salary between sex in Poland. However differently, in the space on the years, this differences forms depending on profession, age, education, working period. Differences in the level of salary is increased together with how high post are occupied. This different is 49% on the level of the directors or chairmen's. This have a closely connection with education's level. Women witch have a higher education and postgraduate training are in the worst situation because the differences in the salary comes up to 39%. Different in the salary to the advantage of man, increases with age and amounts from 21% to 17-23 years old to level 67% in case people between 36-40 years old. Newest investigations from 2006 year shows essential change with reference to outcome from 2003 year, because the lowest disproportion is now on the eldest age group (above 51 years old). In this case man earn only 12% more then women. This example have indirectly connection with negative trend of the work market connected to ageism regardless of sex. Disproportions witch are between professions are closely connection with line of business. It turned out that some profession treads like typically only for women or man. Only in one case women earns more than man - in the culture and art business. Summary the author claims that in the worst situations are women with higher education level, on the high post because they earn about 30% less than man. And to make a change this situation support and commitment of Poland's government is needed.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Analiza sytuacji w Polsce - Wpływ przystąpienia do Unii Europejskiej na sytuację kobiet na rynku pracy w krajach Europy Środkowej i Wschodniej - Kinga Lohmann, Anita Seibert (red.) Warszawa 2003
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu