BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jelonek Dorota (Politechnika Częstochowska)
Title
Problem przeładowania informacyjnego w społeczeństwie informacyjnym
The Problem of Information Overload in Information Society
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 67, s. 45-52, tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 1
Keyword
Społeczeństwo informacyjne
Information society
Note
summ.
Abstract
Problem przeładowania informacyjnego (information overload) jest symptomem rozwoju społeczeństwa informacyjnego, powszechnej globalizacji i ery technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych. Przyczyn nadmiernej podaży informacji można upatrywać w ekspansji treści informacyjnych, dynamicznym rozwoju nowych kanałów i konkretnych rozwiązań komunikacyjnych w przekazie informacji, w rozwoju rynku informacyjnego i produkcji informacji (produktów informacyjnych) oraz zmianie roli z klientów na prosumentów zaangażowanych w produkcję informacji. Członkowie społeczeństwa informacyjnego mają do czynienia z przeciążeniem i eksplozją informacji. Dysponują mnogością informacji, lecz nie potrafią jej w pełni, sensownie wykorzystać, ponieważ brakuje im umiejętności oraz nawyków filtrowania i sortowania informacji. W zaprezentowanych badaniach podjęto próbę określenia, czy problem przeładowania informacyjnego występuje w społeczeństwie informacyjnym, czy jest postrzegany jako zjawisko, które negatywnie wpływa na efektywność pracowników, jak często jest odczuwany oraz jakie są jego źródła w małych i średnich przedsiębiorstwach.(fragment tekstu)

The phenomenon of information overload more and more commonly threatens the efficiency of organization's functionality and citizens of information society. In the paper was identified information overload and were presented possible reasons. Moreover were presented findings of own research of which the aim was identification of informational overload in small and average enterprises.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Babik W.: O natłoku informacji i związanym z nim przeciążeniu informacyjnym, Sympozjum Naukowe "Człowiek, Media, Edukacja", Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, 2010. http://www.up.krakow.pl/ktime/ref2010/babik.pdf (10.02.2011).
  2. Edmunds A., Morris A.: The problem of information overload in business organizations: a review of literature, "Information Management" 2000, vol. 20.
  3. Fazlagić J.: Zjawisko nadmiaru informacji a współczesna edukacja, "E-mentor", dwumiesięcznik wydawany przez Szkołę Główną Handlową, Warszawa 2010, nr 4(36).
  4. Goban-Klas T., Sienkiewicz P.: Społeczeństwo informacyjne: Szanse, zagrożenia, wyzwania, Fundacja Postępu Telekomunikacji, Kraków 1999.
  5. Gwynn J.: Europa przygotowuje się do ery informacyjnej, "Dialog Europejski" - Magazyn na rzecz Integracji Europejskiej, marzec-kwiecień 1997.
  6. Hiltz S.R., Turrof M.: Structuring computer-mediated communication systems to avoid information overload, "Communications of the ACM" 1985, vol. 28(7), s. 680-689.
  7. http://www.epolicyinstitute.com/press/poll.asp
  8. Iastrebova K.: Managers' information overload. The impact of coping strategies on decision-making performance, Erasmus Research Institute of Management (ERIM), 2006. http://hdl.handle.net/1765/1 (2.02.2011).
  9. Information Overload Research Group, http://www.iorgforum.org (11.02.2011).
  10. Robinson J.: E-mail is Making You Stupid, www.entrepreneur.com, (15.02. 2011).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu