BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Drapińska Anna (Politechnika Gdańska)
Title
Modele marketingowej komunikacji relacyjnej
Models of Marketing Relationship Communication
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 72, s. 327-334, rys.
Issue title
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: zachowania konsumentów - trendy i kierunki zmian
Keyword
Komunikowanie marketingowe
Marketing communication
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono nowe spojrzenie na komunikację marketingową wynikające ze zmian w otoczeniu przedsiębiorstw oraz konieczności tworzenia długoterminowych relacji z klientami. Zaprezentowano dwa nowoczesne modele komunikacji relacyjnej. Podkreślono, że stosowane narzędzia komunikacyjne powinny być zależne od fazy, w której znajduje się aktualnie relacja, a także, że interpretacja nadawanych przez firmę komunikatów jest sprawą indywidualną i może być odmienna w przypadku każdego klienta. Wpływ na nią mają różne czynniki, które powinny być brane pod uwagę przy planowaniu i analizowaniu komunikacji marketingowej.(abstrakt autora)

The paper presents a new approach to marketing communications arising from changes in the business environment and the need for long-term relationships with customers. Two modern models of relational communication are presented. It was emphasized that the communication tools should be dependent on the phase in which the relationship currently is, and that the interpretation of messages is individual and may be different for each client. Interpretation of communication can be influenced by various factors that should be taken into consideration when designing and analyzing marketing communications. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. D.E. Schultz, S.I. Tannenbaum, R.F. Lauterborn, Integrated Marketing Communications, NTC Publishing Lincolnwood, IL, 1992.
  2. D.E. Schultz, The Inevitability of Integrated Communications, "Journal of Business Research" 1996, Vol. 37, No. 3, s. 139-146.
  3. D.W. Stewart, Market-back Approach to the Design of Integrated Communications Programs: A Change in Paradigm and a Focus on Determinants of Success, "Journal of Business Research" 1996, Vol. 37, No. 3, s. 147-154.
  4. K. Lindberg-Repo, Ch. Gronroos, Conceptualising Strategy from a Relational Perspective, "Industrial Marketing Management" 2004, 33.
  5. A. Finne, Ch. Gronroos, Rethinking Marketing Communications: From Integrated Marketing Communication to Relationship Marketing, "Journal of Marketing Communication" 2009, Vol. 15, No. 2-3, April-July, s. 186.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu