BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Žilová Anna (Katolicka Univerzita v Ružomberku, Slovakia)
Title
Patrząc na równość płci na Słowacji
Looking at Gender Equality in Slovakia
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2011, nr 6 (1), s. 125-134, tab., wykr., bibliogr. 7 poz.
Humanum. International Social and Humanist Studies
Keyword
Równouprawnienie kobiet i mężczyzn, Przemoc, Dyskryminacja kobiet, Pozycja kobiety w społeczeństwie, Wykluczenie społeczne
Equal rights for women and men, Abuse, Women's discrimination, Women's position in society, Social exclusion
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Republika Słowacka
Slovak Republic
Abstract
Celem przyczynku jest zaprezentowanie wskaźników uzyskanych dzięki badaniom przeprowadzonym na terenie Republiki Słowackiej w dziedzinie równości płci ew. nierówności obserwowanych na poziomie Unii Europejskiej, która może być jednym ze wskaźników wykluczenia społecznego a więc również obniżenia jakości życia.(fragment tekstu)

The contribution is devoted to the research findings of gender equality in Slovakia as the indicators tracked by the European Union countries(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. BODNAROVA, B., FILADELFIOVA, J.: Domace nasilie a nasilie pachane na ženach v SR, Skratena verzia zaverečnej spravy z vyskumu, SŠPR, Bratysława: 2003.
  2. BODNAROVA, B., FILADELFIOVA, J., HOLUBOVA, B.: Reprezentativny vyskum vyskytu a skusenosti žien s nasilim pachanym na ženach (VAW) na Slovensku, IVPR, Bratysława: 2008.
  3. FILADELFIOVA, J.: Ženy na trhu prace na Slovensku. W: www.aspekt.sk.
  4. Bieżące sprawozdanie o wypełnianiu planu realizacji rowności kobiet i mężczyzn (na lata 2006 -2010 ), z 16. listopada 2008 r.
  5. Slovensko na ceste k rodovej rovnosti. Bratysława: 2006.
  6. ogolne sprawozdanie o stanie rowności płci na Słowacji oraz o działalności Rady rządku RS ds. rowności płci za 2008 r.
  7. www.sociologia.sav.sk/old/dokument/equal_rovnost_sk.pdf
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu