BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Panas Krystyna Teresa (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)
Title
Charakterystyka i analiza terminologii związanej z problemem narkomanii
Characterization and Analysis of Terminology Related to the Problem of Drug Addiction
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2011, nr 6 (1), s. 199-209
Humanum. International Social and Humanist Studies
Keyword
Narkomania, Zwalczanie narkomanii
Drug addiction, Combating drug addiction
Note
summ.
Kotański Marek
Abstract
Wg Marka Kotańskiego: "Narkomania - słowo, które kojarzyło się nam przez dziesiątki lat z najgorszymi sprawami gatunku ludzkiego, przyrównywane do zbrodni, zboczeń i moralnego dna - jest naprawdę określeniem okrutnego w swej wymowie stanu duszy i ciała człowieka, który nie potrafi żyć we współczesnym świecie, wymagającym bezwzględnego przystosowania się do napięć, konfliktów, szczurzego wyścigu, którego upragnionym końcem ma być za wszelką cenę sukces(fragment tekstu)

By Mark Kotanski: "Drug addiction - a word that was associated with us for decades with the worst cases of the human species, compared to a crime,perversion and moral base - is really a definition of cruel in its expression of the soul and the body of a man who can not live in the modern world, requiringabsolute adapt to tensions, conflicts, rat race, the coveted end to be successful at any cost. " The drugs phenomenon occurred in Poland in the late nineteenth and early twentieth century. Concerned groups of people especially those who had access to narcotics, including pharmacists, physicians, nurses and artists from differentfields of art. "The phenomenon of drug addiction, there were already in the first decades of the twentieth century, dominated the two types of drugs, such as morphine and cocaine, the production was based mainly on imported raw materials." In the early twenties of this century, the most frequently taken were narcotics: opium, morphine, ether, and rarely, almost occasionally, heroin, and peyote. Even then,the Polish legislation (1923) defined the rules on the use and protection of drugsin medicine, but have not been observed too strictly. Drug addiction is one of the most serious social problems in Poland. The main role played by factors associated with major social chan ges over which policy towards drugs was great in the flow. Supply grew with the development of international trade, the growingtourist traffic, the opening of borders, exchange of the zloty and progressivedevelopment organized crime.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. M. Kotyński, Ty zaraziłeś ich narkomanią, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1984, s. 11.
  2. Z. Juczyński, Narkomania, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2002, s.19
  3. Z. Juczyński, Narkomania, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2002, s.20.
  4. Z. Juczyński, Narkomania, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2002, s.21.
  5. M. Kotański, Ty zaraziłeś ich narkomanią, Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa 1984, s.11.
  6. M. Malewska, Narkotyki w szkole i w domu. Zagrożenie, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 2000, s.18.
  7. E. Łuczak, Narkomania jako problem społeczny, WART, Olsztyn 1995, s.32.
  8. Z. Juczyński, Narkomania, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2002, s. 57.
  9. E. Korpetta, E. Szmerdt-Sisicka, Narkotyki w Polsce. Mity i rzeczywistość, Proszyński i S-ka SA, Warszawa 2000, s. 25.
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu