BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tkaczyk Jolanta (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Title
Facebook jako narzędzie Wom marketingu
Facebook as a Medium of Wom Marketing Tool
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 72, s. 389-399, tab.
Issue title
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: zachowania konsumentów - trendy i kierunki zmian
Keyword
Portale internetowe, Serwisy społecznościowe, Media komunikowania, Komunikowanie w internecie, Marketing
Web portals, Social networking, Media communication, Communication on the Internet, Marketing
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest wskazanie możliwości wykorzystania na gruncie marketingu mediów społecznościowych na przykładzie serwisu Facebook, ze szczególnym uwzględnieniem działań bazujących na komunikacji nieformalnej (niekontrolowanej). W artykule przedstawiono zasady projektowania kampanii WOM marketingu i wskazano jej implementację na gruncie serwisów społecznościowych. (abstrakt autora)

The paper aims to identify possible use of social media in marketing on the example of Facebook, with particular emphasis on actions based on informal (uncontrolled) communication. The paper presents the design principles of WOM marketing campaign and indicates its implementation in the social networking sites.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. D. Balter, J. Butman, Poczta pantoflowa. Sztuka marketingu szeptanego, One Press, Warszawa 2007.
  2. R. Levine, D. Searls, Ch. Locke, D. Weinberger, Manifest www.cluetrain.com. Koniec ery tradycyjnego biznesu, WIG Press. Warszawa 2000.
  3. Społeczności na świecie, Poradnik - Społeczności, IAB, "Media i Marketing Polska", sierpień- wrzesień 2009, s. 5.
  4. M. Stelzner, Social Media Marketing Industry Report, How Social Marketers are Using Social Media to Grow Their Business, marzec 2009.
  5. Poradnik - Społeczności, IAB, "Media i Marketing Polska", sierpień-wrzesień 2009, s . 16.
  6. A. Schueller, T. Schwartz, Leitfaden WOM Marketing, Marketing Boerse, Hamburg, 2010.
  7. J. Nikodemska, Jak nas psuje Facebóg, "Focus", luty 2011.
  8. Ch. Dellarocas, The Digitization of Word of Mouth: Promise and Challenges of Online Feedback Mechanism, "Management Science" Vol. 49, No. 10, October 2003, s. 1407-1424.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu