BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kamosiński Sławomir (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
Title
Przeciwności losu a cele marketingowe jednostek terytorialnych : studia przypadku
Adversities in Reaching the Aims of Local Marketing : Case Studies
Source
Studia Ekonomiczne i Regionalne, 2012, t. 5, nr 2, s. 65-73, bibliogr. 26 poz.
Economic and Regional Studies
Keyword
Samorząd terytorialny, Marketing terytorialny, Promocja produktu, Procesy ludnościowe, Klęski żywiołowe, Sytuacje konfliktowe
Local government, Territorial marketing, Product promotion, Population processes, Natural disaster, Conflict situations
Note
summ., streszcz.
Abstract
W niniejszym artykule zwrócono uwagę na to, że stała potrzeba sukcesu odczuwana przez władze jednostek samorządowych zmusza je do sięgania po narzędzia marketingu terytorialnego w sytuacjach z pozoru nietypowych, a wynikających z nieprzewidzianych zdarzeń losowych. W celu promocji jednostek terytorialnych wykorzystuje się np. klęski żywiołowe, w tym powódź, epidemię. Czasem do promocji miejsc wystarcza bunt lokalnej społeczności przeciwko ingerencji człowieka w krajobraz, czy szerzej rozumiane środowisko naturalne. Na produkt lokalny podstawowe jednostki terytorialne mogą przekuć nawet te informacje zawarte w przekazie płynącym z mediów, które z pozoru mogą ośmieszać miejsce i zniechęcać do odwiedzenia go. Wymienione przykładowe sytuacje raczej nie powinny skłaniać władz lokalnych do podejmowania działań promocyjnych. Jak się okazuje w praktyce, promocja w takich sytuacjach jest bardzo efektywna. Władze lokalne traktują ją często jako jedyny sposób na szybkie zażegnanie następstw niespodziewanych zdarzeń losowych i pobudzenie koniunktury na lokalnym rynku usług i produkcji.(abstrakt oryginalny)

The discussion stresses that the constant need for success felt by the local governments forces them to reach for the territorial marketing tools in seemingly uncharacteristic situations, resulting from the unforeseeable events. For instance, the promotion of the territorial entities uses such events as natural disasters, including floods or epidemics. Occasionally, a sufficient event to site promotion is a protest of the local community against the human's interference in the landscape or a broadly understood natural environment. The smallest administrative entities could even turn the information included in the media broadcast that ridicule or discourage a place from visiting it, into a local product. The abovementioned examples should not encourage the local authorities to undertake promotion. However, as it turns out in practice, promotion in such cases is very effective. Local authorities often treat it as the only method of prompt liquidation of the unforeseeable event consequences and the economic stimulation of local markets.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Cesarski M. (2011), Modernizacja polskich osiedli mieszkaniowych sprzed 1989 roku - możliwości sprzyjania koniunkturze terytorialnej, [w:] Gospodarka regionalna Polski wobec globalnego kryzysu gospodarczego, red. naukowa Z. Strzelecki, Warszawa.
 2. Kamosiński S. (2011), Rewitalizacja przestrzeni niematerialnej i materialnej wsi, "Samorząd Terytorialny", nr 9.
 3. Kotler P., Marketing, 2005.
 4. Kotler P., Lee N. (2008), Marketing w sektorze publicznym. Mapa drogowa wyższej efektywności, Warszawa.
 5. Laszczuk M., Paciorkiewicz Z. (2011), Analiza i pomiar przedsiębiorczości w regionach, [w:] Gospodarka regionalna Polski wobec globalnego kryzysu gospodarczego, red. naukowa Z. Strzelecki, Warszawa.
 6. Majer A. (2010), Socjologia i przestrzeń miejska, Warszawa.
 7. Pasieczny J. (2008), Profile gmin w Polsce - zarządzanie rozwojem i zmianami, Warszawa.
 8. Sarzyński P. (2012), Wrzask w przestrzeni. Dlaczego w Polsce jest tak brzydko?, Warszawa.
 9. Sedlacek T. (2012), Ekonomia dobra i zła. W poszukiwaniu istoty ekonomii od Gilgamesza do Wall Street, Warszawa.
 10. Szromnik A. (2008), Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Kraków.
 11. Bydgoszcz zapłaciła za udział w serialu, "Gazeta Wyborcza Bydgoszcz" 2012, nr 59.7484.
 12. Gajda-Zadworna J., Miłosz M., Ojciec Mateusz zmienia Sandomierz, 11.12.2011 rok, www.rp.pl
 13. Informacje o Deynie na rodzinnym domu, 03.02.2012 rok, www.starogardgdanski.naszemiasto.pl
 14. Koniec peronu Gosiewskiego, 17.10.2009 rok, www.fakt.pl
 15. Macholla E., Jedrzycki M., Internauci mocno krytykują klip o Deynie w wykonaniu zespołu Jordan, 27.10.2011 rok, www.starogardgdanski.naszemiasto. pl,
 16. Mielno niszczy plany elektrowni? Wyniki referendum, 13.02.2012 rok, www.polskieradio.pl
 17. Kursa M., Tarnowska A., Szacki W., Biednieją miasta, "Gazeta Wyborcza" 2012, nr 23.7448
 18. Ojciec Mateusz - film z Sandomierza, www.um.sandomierz. pl
 19. Pomnik łabędzia ocalałego z ptasiej grypy nową atrakcją Torunia?, 12.07.2006 rok, www.tur-info.pl
 20. Powódź z nieba - wystawa fotogra􀏐ii lotniczych na rynku w Sandomierzu, 12.08.2010, http:/turystyka. wp.pl,
 21. Rosmanowska M., Ojciec Mateusz wciąga tłumy do Sandomierza, 29.12.2008 rok, http:/kielce.gazeta.pl
 22. Smoleński P., Żyrardów obiecany, "Gazeta Wyborcza" 2011, nr 129.7252
 23. Stępowski R., Turyści odpłynęli z Sandomierza wraz z powodzią, 03.08.2010 rok, www.biznes. onet.pl
 24. Socha R., Polsko-polskie wojny z wiatrakami, "Polityka" 2011, nr 39 (2826)
 25. Urbanek M., Potwór szczerzy Ząbek, "Polityka" 2012, nr 5 (2844)
 26. Wielka kampania promocyjna nabiera tempa. Sandomierz odrabia straty po powodzi, [GOP], 07.08.2010 rok, www.echodnia.eu
Cited by
Show
ISSN
2083-3725
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu