BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalski Jerzy
Title
W. Wołodkowicz, J. Krzynówek (red. pr. zb.), Łacińskie paremie w europejskiej kulturze prawnej i orzecznictwie sądów polskich, LIBER, Warszawa, s. 287.
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2008, nr 1 (1), s. 244-247
Humanum. International Social and Humanities Studies
Keyword
Prawo rzymskie, Recenzja, Prawo, Orzecznictwo sądu
Roman law, Review, Law, Judicial decision
Abstract
Tom otwiera szkic W. Wołodkiewicza "Łacińskie paremie prawne w orzecznictwie sądów polskich." Tytuł nie jest dość adekwatny do zakresu treści, jest tytułem znacznie zawężającym, gdyż w tekście występują wyodrębnione wątki problemowe: 1. Stosunek do prawa rzymskiego w państwach socjalizmu realnego i po jego upadku; 2. Prawo rzymskie jako element kształtowania współczesnej kultury prawnej; 3. Łacińskie paremie, reguły, maksymy, brocarda; 4. Zastosowanie łacińskich paremii prawnych w orzecznictwie sądów polskich; 5. Łacińskie paremie prawne jako ozdobnik architektoniczny.(fragment tekstu)
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu