BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaczmarek Marcin (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu)
Title
Wykorzystanie informacji generowanych przez system rachunkowości w podsektorze samorządowym
Applicability of Information Generated Byaccounting System in the Local Government Subsector
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 71, s. 165-175, tab., bibliogr. 3 poz.
Issue title
Nauka szansą rozwoju regionu
Keyword
Samorząd terytorialny, Systemy rachunkowości
Local government, Accounting systems
Note
summ.
Abstract
Jednymi z podstawowych celów realizowanych w jednostkach sektora finansów publicznych, zarówno podsektora rządowego, jak również samorządowego, są jakość i efektywność usług publicznych. Skuteczniejsze osiągnięcie tych oraz innych celów nie będzie możliwe bez zaawansowanych narzędzi zarządzania. W dobie zmian w regulacjach prawnych dotyczących sektora publicznego, wdrożenia między innymi: kontroli zarządczej, zarządzania ryzykiem, budżetu zadaniowego, lepsza jakość zarządzania stanie się koniecznością. W Polsce pierwsze reformy miały miejsce pod koniec lat 90., gdy samorządy, korzystając przede wszystkim z doświadczeń US A, wprowadzały innowacyjne rozwiązania w zakresie przygotowania strategii, planów wieloletnich oraz budżetowania zadaniowego, których celem była poprawa zarządzania w perspektywie krótko- i długoterminowej. W Krakowie, Szczecinie i Poznaniu skorzystano z proponowanych w ubiegłym okresie rozwiązań i niewątpliwie miasta te są teraz liderami zarządzania. (fragment tekstu)

Modern local government subsector management requires that the managers are supplied with relevant and needed information. Performance budgeting is a system which delivers such information, however at the moment it has only facultative character. That is why application of this tool will depend on the recognized need to introduce changes as well as the need to look at local government activities from different perspective. This article presents the principles of introduction of performance budgeting in local government units from the accounting and financial services point of view. (author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Jastrzębska M., Zarządzanie finansami gmin. Aspekty teoretyczne, Gdańsk 1999.
  2. Kaczmarek M., Rachunkowość budżetowa jako retro- i  prospektywny system informacyjny, (w:) Nowe zarządzanie publiczne - skuteczność i efektywność. Budżet zadaniowy w Polsce, red. T. Lubińska, Warszawa 2009.
  3. Nowe zarządzanie publiczne - skuteczność i efektywność, red. T. Lubińska, Warszawa 2009.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu