BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jurga Aleksandra (Politechnika Poznańska)
Title
Systemy informacyjne wspomagające kreowanie wirtualnych sieci biznesowych. Aspekt technologiczny (Case Study)
Information Systems Support Creating Virtual Business Network.Technological Aspect (Case Study)
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 67, s. 53-60, tab.,rys., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 1
Keyword
System informacyjny, Rzeczywistość wirtualna, Zarządzanie biznesem, Biznes elektroniczny
Information system, Virtual reality, Business management, e-business
Note
summ.
Abstract
Pojęcie e-biznesu kojarzone jest zwykle z takimi jego synonimami, jak e-gospodarka czy e-handel. Współczesny e-biznes utożsamiany jest głównie z "nieograniczonymi możliwościami" Internetu jako medium umożliwiające prowadzenie działalności gospodarczej na skalę globalną. Ułatwia on bowiem szybką wymianę informacji oraz przeprowadzanie transakcji biznesowych bez potrzeby "bezpośredniego" kontaktu pomiędzy stronami tych transakcji. Warto zaznaczyć, że funkcjonowanie współczesnej e-gospodarki umożliwił fakt powstania systemów informacyjnych wspomaganych technologiami informatycznymi, a w tym systemów transakcyjnych, informowania oraz wyszukiwania (lata 60. i 70. XX wieku). Samo pojęcie e-biznesu nabrało znaczenia wraz z gwałtownym rozwojem technologii teleinformatycznych zapoczątkowanym w latach 90.(fragment tekstu)

At present, we have very often in use the definition of e-business. Its development is connected with changing the paradigm of modern enterprises functioning. The key issue of e-economy are Information Technologies (IT). The e-economy can be determined by different forms where virtual business networks are one of them.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Afuah A., Tucci Ch.: Biznes internetowy - strategie i modele, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 2. Chmielarz W.: Systemy elektronicznego biznesu, Difin, Warszawa 2007.
 3. De Kare-Silver M.: E-szok. Rewolucja elektroniczna w handlu, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2002.
 4. Gregor B., Stawiszyński M.: e-Commerce, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2002.
 5. Jurga A.: Paradigms of a virtual organization, w: M. Csath, S. Trzcieliński (red.):Management Systems, Methods and Structure, Monograph, Publishing House of Poznań University of Technology, Poznań 2009.
 6. Jurga A.: Rozwój systemów informatycznych, w: M. Adamczyk, A. Jurga, J. Kałkowska, E. Pawłowski, H. Włodarkiewicz-Klimek: Projektowanie systemów informacyjnych zarządzania, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010.
 7. Jurga A.: Technologia teleinformatyczna w organizacji wirtualnej, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, monografia, Poznań 2010.
 8. Kisielnicki J., Sroka H.: Systemy informacyjne biznesu, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2005.
 9. Ratnasingam P.: The move from Traditional Value-Added-Network EDI to Internet based EDI and Trust, materiały konferencyjne VII Krajowej Konferencji EDI-EC, Łódź-Dobieszków 1999.
 10. Szewczyk A.: Podstawy e-biznesu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
 11. Trzcieliński S.: Modele zwinności przedsiębiorstwa, w: S. Trzcieliński (red.): Nowoczesne przedsiębiorstwo, Monografia Instytutu Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, Poznań 2005.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu