BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żurakowska Małgorzata (Polskie Radio Lublin, Poland)
Title
Radiofonia publiczna w Polsce. Zarys problematyki
Public Broadcasting In Poland. Outline of Issues
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2011, nr 6 (1), s. 225-241
Humanum. International Social and Humanist Studies
Keyword
Rynek radiowy, Ustawa o radiofonii i telewizji, Media, Radiofonia, Historia radiofonii
Radio market, Polish Broadcasting Act, Media, Radio broadcasting, Broadcasting history
Note
summ.
Company
Polskie Radio
Country
Polska
Poland
Abstract
Od początku swego istnienia radio (1925 rok3) pełniło funkcje misyjną. Przed wojną program ogólnopolski składał się z audycji przygotowanych w Warszawie i w rozgłośniach regionalnych. Z naszej inicjatywy Polskie Radio współpracowało również od marca 1927 roku z innymi europejskimi nadawcami - na zasadzie wymiany transmitowano koncerty z Wiednia, a Międzynarodowa Unia Radiofoniczna wyłoniła specjalną Komisję Wymiany Programów, powierzając jej kierownictwo Polakowi, Zbigniewowi Chamcowi (wcześniej dyrektorowi Polskiego Radia w Warszawie). W roku 1929 Polskie Radio otrzymało nową koncesję, umożliwiającą uruchomienie radiostacji, która byłaby słyszalna na terenie całego kraju. Od maja 1931 roku pracę rozpoczęła radiostacja w Raszynie. Równocześnie w całym kraju prowadzono akcję radiofonizacyjną, promując sprzedaż taniego detektorowego (niewymagającego zasilania prądem) odbiornika polskiej konstrukcji. Nowa koncesja stawiała również wymóg powołania Rady Programowej we wszystkich rozgłośniach regionalnych i w Warszawie. Wypada podkreślić, że propozycje poszczególnych rozgłośni zawierały wszystkie elementy misji Radia, które do dziś uważane są za konieczne u nadawców publicznych. Edukacja, poradnictwo, muzyka, literatura, rozrywka wypełniały codzienny ogólnopolski program. Działały Redakcje: Wiadomości, Literacka, Odczytowa, Muzyczna. Lata do drugiej wojny światowej określano złotymi. Umiejętności dziennikarzy i możliwości techniczne radia były na wysokim poziomie, sprawdzianem okazała się transmisja z uroczystości pogrzebowych Józefa Piłsudskiego w maju 1935 roku. Wykorzystano 34 mikrofony sprawozdawcze, 51 linii przesyłowych oraz pracę 44 techników i 11 dziennikarzy. Przez 15 godzin relacjonowano ostatnią drogę Marszałka z Warszawy do Krakowa, na Wawel.(fragment tekstu)

This article discuss the structure and way of financing polish public broadcasting and resources of archive tape collection on instances selected of local broadcasting stations .(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. M. J. Kwiatkowski, Kulisy Radia, Warszawa 1973
  2. S.Fornal: Anteny nad Bystrzycą, Lublin 1997, s. 47 i kolejne
  3. Z.Kosiorowski, Radiofonia Publiczna, Szczecin, 1999, s.10.
  4. S. Jędrzejewski, Radio renesans. Od monopolu do konkurencji, Warszawa 1997, s.106
  5. P. Frydryszek, Struktura i finansowanie terenowych radiofonii publicznych [w:] Medialne rozdroże, red. L. Dyczewski (red.), Warszawa 1998.
  6. Polskie Radio na Pomorzu i Kujawach 1935 - 2005, red. W. Jastrzębski i M. Rzepa, Bydgoszcz 2005
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu