BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kuźma Ewa
Title
K. B. Janowski, Źródła i przebieg zmiany politycznej w Polsce (1980 - 1989). Studium historyczno - politologiczne, Toruń 2003, 464 s.
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2008, nr 1 (1), s. 254-255
Humanum. International Social and Humanities Studies
Keyword
Recenzja, Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Przemiany polityczne
Review, Political and systemic transformations, Political changes
Abstract
Książka, Karola B. Janowskiego, składa się z trzech części. Jest ona poświęcona przeobrażeniom społeczno - politycznym, które doprowadziły do upadku socjalizmu w Polsce.(fragment tekstu)
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu