BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kuźma Ewa
Title
P. Sasanka, Czerwiec 1976. Geneza - przebieg - konsekwencje, Warszawa 2006, 452 s.
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2008, nr 1 (1), s. 256-257
Humanum. International Social and Humanities Studies
Keyword
Recenzja, Historia społeczno-gospodarcza, Strajki, Przemiany społeczne
Review, Socio-economic history, Strikes, Social change
Country
Polska
Poland
Abstract
Książka ta, jak informuje czytelnika tytuł, omawia wystąpienie robotnicze, które choć nie stało się przełomem na miarę Czerwca i Października 1956r., Grudnia 1970r., czy Sierpnia 1980r., to jednak otworzyło nową epokę w dziejach PRL. Protest ten symbolicznie podzielił "epokę Gierka" na dwa okresy i torował drogę do kolejnego wystąpienia. Praca składa się z pięciu rozdziałów, z których każdy dzieli się na kilka podrozdziałów.(fragment tekstu)
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu