BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Konieczny Jerzy (Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie)
Title
Problem prywatyzacji bezpieczeństwa
Source
Zeszyty Naukowe / Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2003, t. 1, s. 69-76, bibliogr. 7 poz.
Issue title
Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej się Europie : materiały konferencyjne
Keyword
Prywatyzacja, Bezpieczeństwo, Systemy bezpieczeństwa
Privatisation, Security, Security systems
Note
streszcz.
Abstract
W artykule punktem wyjścia do rozważań na prywatyzacją bezpieczeństwa były dwa stwierdzenia. Pierwsze z nich mówi, że zadania państwa w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego mają zasadniczo charakter władczy, dlatego ich całkowita prywatyzacja jest niemożliwa. Drugie głosi, że każda osoba jest uprawniona do troski o swoje bezpieczeństwo, a zatem monopol państwa w tej dziedzinie jest wykluczony. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Ahlf E.-H., Prawne problemy prywatyzacji zadań policyjnych w Niemczech; obecny stan prawny a problemy sporne, [w:] J. Widacki, J. Czapska (red.), Bezpieczny Obywatel - Bezpieczne Państwo, Lublin 1998.
  2. Button M., Private security and its contribution to policing: Under-resear- ched, under-utilised and under-estimated, "International Journal of Police Science and Management", 1999, vol. 2, nr 2.
  3. Cunningham C., Taylor T. H., Private Security and Police in America, Boston -Wellington 1985.
  4. Forst B., Policing with Legitimacy, Equity and Efficiency, [w:] Forst B., Manning P.K., The Privatization of Policing. Two Views, Washington 1999.
  5. Hess K. M., Wrobleski H. M., Introduction to Private Security', Minneapolis - San Francisco 1996.
  6. Hope T., Inequality and the Clubbing of Private Security, [w:] HopeT., Sparks R., (ed.) Crime, Risk and Insecurity. Law and Order in Everyday Life and Political Discourse, London - New York 2000.
  7. Morgan R., Newborn T., The Future of Policing, Oxford 1997.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu