BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czarnecki Paweł
Title
Moral Aspects of Educative Work in the Circle of the Educator Ethics' Dilemmas
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2008, nr 2 (2), s. 21-26
Humanum. International Social and Humanities Studies
Keyword
Pedagogika, Edukacja, Etyka
Pedagogy, Education, Ethics
Note
summ
Abstract
This article is devoted to the institutional pedagogics. The key question in this area is the one that refers to the direction of human's progress. This question can be understood doubly: either as the question for the theory of education and growth, or as the question for final target of education, or an humanity ideal. In this general model of mankind has been enclosed the moral ideal as well as the particular point of view.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. A. Mróz, Psychoterapia wobec zagadnienia sensu rozwoju człowieka, w: Etyka, psychologia, psychoterapia, ed.. A. Margasińskiego i D. Probuckiej, Kraków 2004, s. 176.
 2. J. Tarnowski, Dialog dylematyczny wobec wyzwań postmodernizmu, w: Nowe konteksty (dla) edukacji alternatywnej XXI wieku, ed. B. Śliwerskiego, Kraków 2001, p. 58 and further.
 3. A. Skowronek, Ku pedagogii dialogu, "Pedagogika Christiana", 1997, nr 1, p. 63.
 4. J. Legowicz, O nauczycielu. Filozofia nauczania i wychowania, Warszawa 1975, p. 7.
 5. Ksenofont, Wspomnienia o Sokratesie, Bytom 1967, p. 39.
 6. B. Ráczová, Perception of strenuous situations and ways of coping with them by university students in: Parerga 2/2008, p. 240.
 7. A. Skreczko, Samowychowanie, w: "Czas Miłosierdzia" 2003, No. 12.
 8. P. Dancák, Koncepcja wychowania w myśli Radima Palouša., Norbertinum Lublin 2003, p. 67.
 9. L. Witkowski, Edukacja i humanistyka, Warszawa 2000, p. 61.
 10. Stolárik, Encyklika Jána Pavla II. Fides et ratio o poznaní z viery. In: Sapienciálny charakter antropológie Jána Pavla II. v kontexte európskej integrácie 2006.
 11. R. Ingarden, Listy o edukacji, in: "Forum Oświatowe" 1998, No. 2(10).
 12. J. Merthaus, Professional pedagogical life, London 2001.
 13. J. Szempruch, Uczeń w procesie wychowania, in: Człowiek w procesie wychowania. Współczesne dylematy pedagogiki, ed. P. Czarnecki, p. 38.
 14. M. Philippe, Moralne wybory nauczycieli. Etyka i pedagogika, Warszawa 2003, p. 7 and further,
 15. P. Dancák, Wolność jako odpowiedzialność., in: Dianoia. Międzynarodowe Studia Humanistyczne. Kielce 2006. Nr 2/2006, p. 15.
 16. J. Kolarzowski, W stronę etycznoprawnej Konstytucji Świata. Powszechna Deklaracja praw Człowieka i Powszechne Pakty Praw Człowieka jako etap na drodze do uniwersalnej aksjologicznie ludzkości, in: Czy jest możliwa etyka uniwersalna? Materiały ogólnopolskiej sesji naukowej, ed. J. Sekuły, Siedlce 1994.
 17. M. Wojewoda, Autorytet nauczyciela, w: "Wychowawca" 2003, No. 5.
 18. P. Dancák, Komunikácia ako výchova k radikálnej otvorenosti., in : Orbis communicationis socialis 2002, GBF PU Prešov 2002, p. 21.
 19. W. Kaczyńska, O etyce słuŜb społecznych, Warszawa 1998.
 20. M. Konopczyński, Twórcza resocjalizacja. Wybrane metody pomocy dzieciom i młodzieży, Warszawa 1996, p. 9
 21. P. Dancák, Wychowanie jako warunek naprawy spraw ludzkich. In : Kształczenie i formacja diennikarzy w ramach studiów uniwersyteckich, Norbertinum Lublin 2004, p. 21.
 22. J. Legowicz, O nauczycielu. Filozofia nauczania i wychowania, Warszawa 1975, p. 98.
 23. K. Twardowski, Wybór pism psychologicznych i pedagogicznych, Warszawa 1992.
 24. W. Łukaszewski, Szanse rozwoju osobowości, Warszawa 1984, p. 84.
 25. J. Legowicz, Wstęp do: J. J. Rousseau, Emil, Wrocław 1955,Vol. 1, p. LXX.
 26. U. Chmiel, Człowiek istotą dialogiczna, in: W kręgu kierownictwa duchowego, ed. U. Chmiel, M. Wolańczyk, Kraków 1994, Vol. 1, p. 8.
 27. G. Kerschensteiner, Pojęcie szkoły pracy, Lwów 1934.
 28. E. Aronson, Człowiek - istota społeczna, Warszawa 1997, p. 404 and further
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu