BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gluchmanová Marta
Title
Feministická literatúra v optike rodovej diferenciácie
Feminist Literature in Generic Differentiation Optics
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2008, nr 2 (2), s. 27-34, bibliogr. 10 poz.
Humanum. International Social and Humanities Studies
Keyword
Kobieta, Społeczeństwo, Przegląd literatury
Woman, Society, Literature review
Note
summ
Abstract
The aim of the paper is to show the fact that the representatives of feminist literature subject above all the problems of the women position in the society. They concentrate their attention to the man - woman relations as well as the destiny of contemporary women. The mentioned authors joined to the literature at the turn of 70-ties and 80-ties years with the short genres (stories). We can state that they recovered the woman literary character, stressed their family and professional micro world as well as the inner world with not solved problems.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bilasová,V., Žemberová V., Z prienikov filozofie, etiky a literatúry. Vzťahové a interpretačné súvislosti, Prešov 2005.
  2. Bodnárová J., Aféra rozumu, Bratislava 1990.
  3. Bodnárová J., Neviditeľná sfinga, Bratislava 1991.
  4. Bodnárová J., Z denníkov Idy V, Bratislava, 1993.
  5. Farkašová E., Stalo sa, Bratislava 2005.
  6. Farkašová E., Unikajúci portrét, Bratislava 1989.
  7. Farkašová E., Deň za dňom, Liptovský Mikuláš 1997.
  8. Farkašová E., Na ceste k "vlastnej izbe", Bratislava 2006.
  9. Juráňová J., Iba baba, Bratislava 1999.
  10. Juráňová, J., Orodovnice, Bratislava 2006.
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
slo
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu