BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grzybowska-Brzezińska Mariola (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Szmyt Monika (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Wybrane obszary zachowań rynkowych seniorów
Chosen Aspects of the Older People Market Behavior
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 72, s. 591-603, rys., tab.
Issue title
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: zachowania konsumentów - trendy i kierunki zmian
Keyword
Konsument, Emeryci, Zachowania konsumenta
Consumer, Pensioners, Consumer behaviour
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem badań była identyfikacja i analiza uwarunkowań zachowań rynkowych osób starszych. Badaniem objęto 362 osoby starsze, a za granicę doboru jednostek do badań przyjęto wiek 60 lat. Przeprowadzone badania wykazały, iż częstotliwość zakupu produktów przez osoby starsze w dużej mierze zależy od ich rodzaju oraz wielkości jednorazowego zakupu. Najważniejszą cechą braną pod uwagę przy zakupie produktów żywnościowych jest cena, w dalszej kolejności zaś czynniki związane z samym produktem, takie jak smak i świeżość. Preferowanymi miejscami zakupu produktów żywnościowych są sklepy osiedlowe oraz supermarkety. W związku ze starzeniem się społeczeństwa wiedza na temat zachowań rynkowych osób starszych jest bardzo istotna dla producentów, handlowców i usługodawców, którzy chcąc w przyszłości utrzymać swoją pozycję na rynku, muszą stworzyć ofertę spełniającą oczekiwania tej grupy konsumentów oraz trafiającą w ich gusta.(abstrakt autora)

The survey group included interviews with 362 respondents over 60 years old. The main goal was identification, analysis and evaluation of elder people behavior on goods and services market. Conducted investigation showed the frequency of purchase by elder people depends on the type of product and amount of one-time purchase. The most important factor taken into account in case of food purchase is the price and then other features of the product such as taste and freshness. Preferred purchasing place for food are local shops and supermarkets. Because of the limited financial resources elder people do not accept new products which prices are higher than the ones already available on market. The aging of the society makes the knowledge about elder people market behavior valuable knowledge for producers, salesman and customer services workers. If they want to hold their position on the market they have to make up an offer which would fulfill the expectations of this particular group of customers.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. B. Szatur-Jaworska, P. Błędowski, M. Dzięgielewska, Podstawy gerontologii społecznej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2006.
  2. Starość i starzenie się jako doświadczenie jednostek i zbiorowości ludzkich, red. J.T. Kowaleski, P. Szukalski, Zakład Demografii UŁ, Łódź, 2006.
  3. Roczniki Naukowe Caritas, red. T. Kamiński, Fundacja "Pro Caritate", Warszawa, 2006.
  4. Warunki życia ludzi starszych i ich zachowania na rynku, red. A. Kusińska, Oficyna Wydawnicza A&Z, Warszawa, 2002.
  5. Życie w starości, red. B. Bugajska, Zapol, Szczecin 2007.
  6. I. Kowalczuk, Zachowania nabywcze na rynku żywności osób w średnim i starszym wieku, Acta Scientiarum Polonorum 6 (2) 2007, s. 61-70.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu