BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szul Elżbieta (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Innowacyjność polskich przedsiębiorstw - uwarunkowania społeczne
Innovativeness of Polish Enterprises - Social Determinants
Source
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2014, t. 15, z. 6, cz. 1, s. 33-44, bibliogr. 19 poz.
Entrepreneurship and Management
Issue title
Organizacje wobec wyzwań XXI wieku
Keyword
Przedsiębiorca, Innowacje, Innowacyjność
Entrepreneur, Innovations, Innovative character
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest ukazanie znaczenia społecznych czynników warunkujących innowacyjność przedsiębiorstw i całej gospodarki. Wychodząc od analizy pojęcia i istoty innowacyjności oraz podstawowych danych statystycznych nt. innowacyjności przedsiębiorstw, referat skupia się na społecznym wymiarze innowacyjności polskich firm, gospodarki innowacyjnej oraz stosunku Polaków do innowacji. (fragment tekstu)

Innovation is an important feature of the developed economies of the twenty-first century, where modern companies, it's innovative companies. Innovations are often key to the success of the company, society and the economy. The level of innovation, in addition to technical and economic conditions, depend on including social aspects. The society's attitude to innovation can be a support or a barrier to building an innovative economy. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baran M, Ostrowska A., Pander W. (2012), Innowacje popytowe, czyli jak tworzy się współczesne innowacje, PARP, Warszawa.
 2. Baruk J. (2006), Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Wyd. Adam Marszałek, Toruń.
 3. Batorski D. (2013), Kapitał społeczny i otwartość jako podstawa innowacyjności [w:] P. Zadura-Lichota (red.), Świt innowacyjnego społeczeństwa, trendy na najbliższe lata, PARP, Warszawa.
 4. Collis J. (2010), Innowacja albo śmierć, bij swoje rekordy w życiu i w pracy, Warszawa.
 5. Komisja Europejska (2013), Innovation Union Scoreboard 2013 [online], http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius-2013_en.pdf, dostęp: 10 lutego 2014.
 6. Gardawski J. (2013), Rzemieślnicy i biznesmeni. Właściciele małych i średnich przedsiębiorstw prywatnych, Wyd. Scholar, Warszawa.
 7. Gawęda M. (2012), Jesteśmy innowacyjni, ale innowacji nam brakuje, "Biznes.pl" [online], http://biznes.pl/magazyny/it/jestesmy-innowacyjni-ale-innowacji-nam-brakuje,5141136,magazyn-detal.html, dostęp: 10 lutego 2014.
 8. Giza-Poleszczuk A., Włoch R. (2013), Innowacje a społeczeństwo [w:] P. Zadura-Lichota (red.) Świt innowacyjnego społeczeństwa, trendy na najbliższe lata, PARP, Warszawa.
 9. Główny Urząd Satystyczny (2013), Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2010-2012, Warszawa.
 10. Gutkowska K. (2011), Innowacyjność konsumentów wobec produktów żywnościowych jako warunek rozwoju rynku żywności, "Konsumpcja i rozwój", nr 1.
 11. Hryniewicz J.T. (2007), Stosunki pracy w polskich organizacjach, Wyd. Scholar, Warszawa.
 12. Wirtualne Media (2011), Innowacje to dla konsumentów oszczędność czasu i pieniędzy, "Wirtualne Media" [online], http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/innowacje-to-dla-konsumentow-oszczednosc-czasu-i-pieniedzy, dostęp: 10 lutego 2014.
 13. Nieć M. (2013), Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle krajów Europy [w:] P. Zadura-Lichota (red.), Świt innowacyjnego społeczeństwa, trendy na najbliższe lata, PARP, Warszawa.
 14. Lechowska M. (2013), Osiągnięcia nauki - ważne dla młodych [online], http://www. bayer.com.pl/content/42/press_room/190 dostęp: 10 lutego 2014.
 15. Pangsy-Kania S. (2012), Rola innowacji w sektorze usług, [w:] M. Olszański, K. Piech: E-biznes - innowacje w usługach. Teoria, praktyka, przykłady, PARP, Warszawa.
 16. Piętka R. (2010), Innowacyjność jest wymogiem naszych czasów, "Zarządzanie zmianami. Biuletyn POU", nr 5(39) [online], http://www.wsz-pou.edu.pl/biuletyn/?p=&strona=biul_innow&nr=5, dostęp: 10 lutego 2014.
 17. Sztompka P. (2002), Socjologia, Znak, Kraków.
 18. Thomas N. (2009), Kreatywność i innowacje według Johna Adaira, Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków.
 19. Żurawicka-Koczan M., Polak K., W tyglu polskiej innowacyjności, http://it-manager. pl/w-tyglu-polskiej-innowacyjnosci/, dostęp: 10 lutego 2014.
Cited by
Show
ISSN
1733-2486
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu