BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Maturkanič Patrik
Title
Błogosławiony papież Jan Paweł II i jego bliski związek z narodem czeskim
The Blessed Pope John Paul II and his Close Relationship to the Czech Nation
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2012, nr 9 (2), s. 269-289, bibliogr. 25 poz.
Humanum. International Social and Humanities Studies
Keyword
Katolicka nauka społeczna, Osobowość człowieka, Kościół w społeczeństwie
Catholic social teaching, Human personality, Church in society
Note
summ.
Country
Republika Czeska
Czech Republic
Jan Paweł II
Abstract
Bardzo trudno jest na zaledwie kilku stronach oddać jak najwierniej osobowość papieża Jana Pawła II, człowieka, który piastował urząd św. Piotra przez długich - prawie dwadzieścia siedem - lat. Mimo wszystko chciałbym jednak pokrótce opisać jego wyjątkowość i niepowtarzalność (Porów. "W swoim życiu spotykamy wiele rożnych ludzi. Większości z nich nie poświęcamy uwagi, co jest błędem codziennego życia, ponieważ każdy człowiek zasługuje na odpowiedni szacunek, a przede wszystkim na miłość bliźniego, która przejawia się poprzez zainteresowanie drugą osobą. Gdy więc potrafimy odbierać każdego obecnego człowieka, śledzić jego słowa i mowę ciała, a przede wszystkim wielkość jego serca, wtedy możemy odkryć unikalność, w której jesteśmy w stanie poznać wielkość danej osoby. Jeżeli w naszym pobliżu znajduje się człowiek, którego odbieramy spontanicznie, który przyciąga nas i w którego pobliżu czujemy się dobrze, możemy mówić o osobistości. W naszym społeczeństwie poznajemy - i to na rożnych poziomach - szereg gigantów życia towarzyskiego. Osobistości nie tworzą tylko współczesności, ale wytwarzają też historię narodu i pomagają współcześnie żyjącym czerpać z mądrości, którą nam zostawili." [Maturkanič, 2007: 8]) i wskazać w ten sposób na to, czym w dobrym znaczeniu tego słowa odstawał od szeregu, co wyraża także fakt, że krotko po jego śmierci został wprowadzony na listę błogosławionych. (fragment tekstu)

Who amongst us is unfamiliar with the personality of the Blessed Pope John Paul II, who deeply engraved himself into the hearts of the people of the whole world? This charismatic personality of Slav origin influenced the history of many nations, including the Czech Republic, which he visited a total of three times in his capacity as a successor to the Apostle Peter. This also testifies to his close relationship to the nation of Saint Wenceslas, which has announced its adherence to the Christian faith for centuries. We are, however, well aware that the recent communist past and the subsequent freedom of 1989 have profoundly affected the religious situation in the Czech Republic so that a spiritually developed country has became a place of consumerism and atheism. This was also a reason that Christ's messenger came amongst us, so that he could once again direct us towards the source that nourished our ancestors, i.e. the faith of our holy fathers. Although several years have passed since the last time he visited us the words of this Polish Pope remain in our hearts, where they constantly resonate, that is they remind us of where to look for the true answer to every posed question. This article is intended to point out and at the same time remind us of the living link to this great pilgrim, who expressed his affection for the Czech nation in such a distinctive manner. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Balaž, M., Duchovne vedenie v kontexte pastoralnej teologie, in Duchovne vedenie v kňazskej službe, Navarrska univerzita Pamplona - Diecezna komisia na připravu Jubilejniho roka 2000 v Trnave, Trnava 1999.
 2. Dolista, J., Perspektivy naděje, Cesta, Brno 1997.
 3. Frossard, A., Portret Jana Pavla II., Zvon, Praha 1990.
 4. Gantin, B., Služba Petrova nastupce a jednota společenstvi biskupů, in 25. Vyroči pontifikatu papeže Jana Pavla II., ČBK, Praha 2004.
 5. Grillo, A., Tempo, lavoro e festa cristiana in epoca postmoderna, in Alacevich, F., Zamagni, S., Grillo, A., Tempo del lavoro e senso della festa, EDIZIONI SAN PAOLO, Cinisello Balsamo 1999.
 6. Hlad, Ľ., Predpoklady autentickej viery v podmienkach pokonciloveho zapadneho kresťanstva, in Sloboda, viera, autenticita, UKF, Nitra 2011.
 7. Jan Paweł II., Adhortacja apostolska Ecclesia in Europa, AAS 95 (2003) 649-719, polskie tłumaczenie: Jezus Chrystus żyjący w swoim Kościele źródłem nadziei dla Europy, TUM, Wrocław 2003.
 8. Jan Paweł II., Encyklika Redemptor hominis, AAS 71 (1979) 257-324, polskie tłumaczenie: Odkupiciel człowieka, TUM, Wrocław, 1994.
 9. Jan Pavel II., Promluva při mši svate na Stadionu desetileti ve Varšavě 17. června 1983, in Na minutu s Janem Pavlem II., Hledani naděje, KN, Kostelni Vydři 2006.
 10. Jan Pavel II. v Československu 21. - 22. dubna 1990, Projevy, promluvy, poselstvi, Zvon, Praha 1990.
 11. Jan Pavel II., Vstaňte, pojďme, KN, Kostelni Vydři 2004.
 12. Judak, V., Na cestě k všednemu dňu, Kňazsky seminar sv. Gorazda, Nitra 2004.
 13. Manzone, G., Antropologia ed etica sociale, PUL, Roma 2003.
 14. Maturkanič, P., Biskup Josef Hlouch. Pastoračni vyznam jeho činnosti, CMBF, Bratislava 2007.
 15. Maturkanič, P., Kvalita života manželskeho a rodinneho a jeho důležitost v současnem světě, in Kvalita života človeka v socialnych, medicinskych a edukačnych aspektoch, Riječki nakladni zavod , Rijeka 2010.
 16. Mam vas velmi rad. Promluvy Jana Pavla II. při navštěvě ČR 25. - 27. 4. 1997, Zvon, Praha 1997.
 17. Navštěvy Jana Pavla II. u nas. Projevy papeže a představitelů českeho statu a cirkve, KN, Kostelni Vydři 2007,
 18. Notker, W., Uvod, in Schauber, V., Schindler, H. M., Rok se svatymi, KN, Kostelni Vydři 1997, VI..
 19. Pirnosova, B., Koho ma za zady? Nove Město,Praha 2002.
 20. Sapienza, L., Muž Boži, MCM, Olomouc 2009.
 21. Sobor Watykański II., Lumen gentium,AAS57 (1965) 5-71, česky překlad SOBOR WATYKAŃSKI II., Pallottinum, Poznań 1967.
 22. Stanček, Ľ., Zastavenie nad slovom,Nadacia Kňazskeho seminara biskupa Jana Vojtaššaka, Spišska Kapitula - Spišske Podhradie 2007.
 23. Šurab, M., Aby nas radi počavali, Kňazsky seminar sv. Gorazda, Nitra 2004.
 24. Vlk, M., Slovo kardinala Miloslava Vlka, pražskeho arcibiskupa a českeho primase u přiležitosti 80. narozenin Jana Pavla II., [online] 2013 [cyt. 7 stycznia 2013] Tekst dostępny na stronie .
 25. Vlk, M., Ve službě evangelia, Zvon, Praha 1997.
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu