BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Konys Agnieszka (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Wątróbski Jarosław (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Małecki Krzysztof (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Suchy Paweł (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Model systemu ekspertowego ekstrakcji reguł decyzyjnych na potrzeby wyceny nieruchomości
An Expert Model of Decision Rules Extraction for the Cost Estimate of Estates
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 71, s. 375-391, tab., rys., bibliogr. 15 poz.
Issue title
Nauka szansą rozwoju regionu
Keyword
Eksport, Nieruchomości, Wycena
Export, Real estate, Valuation
Note
summ.
Abstract
W dobie pogłębiającej się informatyzacji coraz więcej wymaga się od systemów informatycznych znajdujących zastosowanie w różnych dziedzinach życia. Jedną z nich jest rynek nieruchomości, w szczególności wycena. Jest to dziedzina, która wzbudza wiele emocji zarówno wśród osób prywatnych, jak i w małych oraz większych firmach. Zakup nieruchomości jest dla jednych i drugich nie lada wyzwaniem, a jej odpowiedni wybór, ze szczególnym uwzględnieniem racjonalnej ceny, w wielu przypadkach życiową decyzją. Również wielkie instytucje, jakimi są na przykład banki, niezwykłą wagę przywiązują do poprawnej wyceny nieruchomości, mogącej być chociażby zabezpieczeniem kredytu hipotecznego, a dla inwestorów jest produktem, na którym chcą jak najwięcej zarobić. Nawet kilkuprocentowy błąd wyceny może się wiązać z relatywnie dużymi stratami ekonomicznymi. (fragment tekstu)

The main aim of this article is the proposal of expert model of decision rules extraction for cost estimate of estates. The traditional methods of cost estimate and their postulates and necessary conditions of their exploitations were proposed. This article presents the model of expert system using the fuzzy set theory in generation process of decision rules for cost estimate of estates. In this project, phases of process modeling were enriched on formal definitions and connections. The results of this simulation prove that the using of expert systems for cost estimate of estates is a relevant method. (author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. AFR Insurance Services - Automated Valuation Models, .
 2. Automated Valuation Models, .
 3. Downie M.L., Robson G., Automated Valuation Models: an international perspective, Londyn 2007.
 4. Internetowy Podręcznik Statystyki, .
 5. Isaac D., Crosby N., Metody wyceny nieruchomości, Hongkong 1991.
 6. Kucharska-Stasiak E., Nieruchomość a rynek, Warszawa 1999.
 7. Matusiewicz Z., Systemy informatyczne w nauczaniu zbiorów przybliżonych i rozmytych, Rzeszów 2006.
 8. Mulawka J., Systemy ekspertowe, Warszawa, 1997.
 9. Nowotarski P., Chodara D., Leończyk P., Zbiory przybliżone - wnioskowanie przybliżone, Tarnobrzeg 2004.
 10. Ohm A., ROSETTA Technical Reference Manual, Department of Computer and Information Science, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim 2001.
 11. Pawlak Z., Systemy informacyjne. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowo- -Techniczne, Warszawa 1983.
 12. Rough Set Techniques in Knowledge Discovery and Data Mining, The Ninth Pacific- -Asia Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, Hanoi, Vietnam 2005.
 13. Śliwiński A., Zarządzanie nieruchomościami: podstawy wiedzy i praktyki gospodarowania nieruchomościami, wyd. I, Warszawa 2000.
 14. Ustawa o gospodarce nieruchomościami, [data dostępu: 20.11.2009].
 15. ValuePoint®4 - First American CoreLogic, Inc., [data dostępu: 24.11.2009].
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu