BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jablonský Tomáš, Siváková Gabriela
Title
Zadanie rodziny przy formowaniu systemu wartości człowieka
The Role of Family in Shaping the Value System of a Man
Source
Nauka, Gospodarka, Społeczeństwo, 2012, nr 2 (5), s. 9-21
Keyword
System wartości, Rodzina, Wychowanie, Edukacja, Młodzież
Value system, Family, Education, Education, Youth
Note
summ.
Abstract
Zdrowa rodzina harmonijna z trwałym systemem wartości, stabilizowana i formująca rozwój indywidualny każdego członka, należy do pierwotnej profilaktyki w zapobieganiu dewiacjom, zachowaniu maladapcyjnemu, dysfunkcjom, przestępczości oraz uzależnieniom. Dobre przyzwyczajenia emocjonalne oraz uczuciowe, relacje do innych, rozwój empatii, dają podstawę dla jakościowego życia emocjonalnego i uczuciowego, kontroli własnej i zrozumienia, przede wszystkim chodzi o miłość rodziców do siebie nawzajem oraz miłość do dzieci. Rodzice i dzieci mają swoje pewne role w rodzinie i swoje niezastąpione miejsce. (fragment tekstu)

Education influenced and continues to affect human understanding. Adopted the concept of education determines the character and re-education affects not only the concept itself, but also society as a whole. The beginnings of education are found in ancient human cultures. Education is a phenomenon that is recorded in the history of world and European thinking constantly change and takes on different forms and shape, pointing to the dynamism and diversity education. Social values are the basic characteristics of all social groups. Are evaluating the expression of fact. Shaped by the life course of action of many factors: environmental factors, upbringing and personality alone. In doing so, therefore, the choice is determined by human values education and social influence. In accordance with these influences, each person, company, social group creates its own general and specific value systems and codes. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. J. Boroš, K problematike hodnôt adolescentov (stredoškolákov a vysokoškolákov), [w:] "Pedagogická revue", rocz. XLVIII, 1996, nr 5, s. 186.
  2. W. Brezinka, Filozofické základy výchovy, Zvon, Praha 1996. L. Koldeová, Hodnotová výchova v rodine, [w:] Vychovávateľ, EDUCATION, Bratislava 2005, rocz. LI, nr.8, s. 11-15.
  3. W. Brezinka, Východiská k poznání výchovy, L. Marek, Brno 2001, s. 590.
  4. M. Kouteková, Výchova k hodnotám v rodine, [w:] Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Výchova k hodnotám v škole a v rodine, Ružomberok, 2006, s. 282-284.
  5. Z. Helus, Sociální psychologie pro pedagogy, Grada Publishing, a.s., Praha 2007, s. 140-143.
  6. V. Kovačič, Model funkčnej rodiny a formovanie osobnosti podľa princípov SVD a SJ, Pro konzult. Vrútky 2002, s. 17-20.
Cited by
Show
ISSN
2082-6117
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu