BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pawełoszek-Korek Ilona (Politechnika Częstochowska)
Title
Wybrane problemy wykorzystania ontologii w systemach informacyjnych organizacji rozproszonych geograficznie
Selected Problems of Exploiting Ontologies in Information Systems of Geographically Dispersed Organizations
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 67, s. 110-117, bibliogr. 9 poz.
Issue title
Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 1
Keyword
Technologie semantyczne, Ontologia, Informacja, Organizacja, Geografia
Semantic technology, Ontology, Information, Organisation, Geography
Note
summ.
Abstract
Zjawisko globalizacji we współczesnym świecie powoduje, że przedsiębiorstwa coraz częściej dywersyfikują swoje działania, umiejscawiając je w różnych regionach geograficznych. Problem rozproszenia geograficznego i wynikające z niego negatywne skutki przejawiające się w trudnościach komunikacyjnych to bolączka wielu nowoczesnych organizacji. W aspekcie poprawy skuteczności komunikacji bardzo obiecujące zdają się technologie semantyczne oparte na ontologiach. Obecnie wiele badań i publikacji koncentruje się na problemie wykorzystania ontologii w celach biznesowych, podkreślając ich zalety i możliwości. Jednakże mimo wielkiego potencjału semantycznej sieci Web i upatrywanych korzyści dla biznesu jej technologie nie są jak dotąd powszechnie stosowane. Celem niniejszego artykułu jest prezentacja problemów związanych z wykorzystaniem technologii semantycznych opartych na ontologiach(fragment tekstu)

Globalization often drives enterprises to run their businesses in geographically dispersed environments. The problem of geographic dispersion often causes negative side effects on communication processes. Semantic technology based on ontologies is considered to be the very promising challenge in the area of improving communication. The aim of this paper is to present selected problems occurring while using ontologies, that impede proliferation of semantic technologies among business organizations.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Abramowicz W.: Filtrowanie informacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008, s. 132.
  2. Espinosa J.A., Armour F.: Geographically Distributed Enterprise Architecting: Towards a Theoretical Framework, w: Proceedings of the 41st Hawaii International Conference on System Sciences - 2008, źródło internetowe: 02.2011, www.computer.org/comp/proceedings/hicss/2008/3075/00/30750400.pdf
  3. Gomez-Perez A., Corcho O., Fernandez-Lopez M.: Ontological Engineering with examples from the bareas of Knowledge Management, e-Commerce and the Semantic Web, Springer-Verlag, Londyn 2004.
  4. Gruber T.: Toward Principles for the Design of Ontologies Used for Knowledge Sharing, "International Journal Human-Computer Studies" 1995, vol. 43, iss. 5-6.
  5. Pawełoszek-Korek I.: Rola semantyki w nowoczesnych systemach informacyjnych e-biznesu, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, t. 21, Bydgoszcz 2009.
  6. Sowa J.F.: Building, Sharing, and Merging Ontologies, źródło internetowe: 02- 2011 http://www.jfsowa.com/ontology/ontoshar.htm#s5
  7. www. aksw.org/Projects/RDFauthor 02-2011
  8. www.en.wikipedia.org/wiki/Kurt_G%C3%B6del (02.2011).
  9. www.hl7.org Health Level Seven International (02.2011).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu