BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mazurek Grzegorz (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Title
Informacja w wirtualnym środowisku a rozwój społeczeństwa informacyjnego
Information in Virtual Environment and the Development of E-society
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 67, s. 186-194, rys., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 1
Keyword
Informacja, Społeczeństwo informacyjne
Information, Information society
Note
summ.
Abstract
Różnorodność i ogromna ilość informacji obecna we współczesnej gospodarce stanowi nie tylko szansę, ale i istotne wyzwanie dla dynamicznego rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Pomimo faktu, że informacja jest kluczowym zasobem kształtowania gospodarki opartej na układach sieciowych oraz wiedzy, konieczne staje się opatrzenie jej istotnymi atrybutami, takimi jak wartość czy umiejętność korzystania z niej. Z punktu widzenia podmiotów podejmujących decyzje na podstawie informacji obecnej w wirtualnym środowisku nieodzowne staje się stosowanie innowacyjnych technologii (m.in. inteligentnych agentów), które pozwalają na skuteczne i efektywne wykorzystanie ogromnych zasobów informacyjnych wirtualnego środowiska(fragment tekstu)

The issues of the importance of information in contemporary society are evolving. Discussions concerning the role of information in virtual environment are replaced by attempts to solve complex challenges associated with optimal use of such resources. This is particularly important at present times, when the phenomenon of Web 2.0 and the massive popularity of social network platforms make the publication of online information practically unlimited. Users not being aware of such issues as the value of the information or the information literacy face decision making hardships. In addition, lack of skills in the usage of intelligent agents exposes them to significant costs associated with information acquiring and processing. The key to create the information society lies not only in making people aware of the importance of virtual environment and information but - above all - in the development of informational skills of the e-society.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bawden D.: Information and digital literacies: a review of concepts, "Journal of Documentation" 2001, vol. 57, no. 2.
 2. Bradshaw J. (red.): Software Agents, MIT Press, Menlo Park, CA 1997.
 3. Cramer M.: Measuring the value of information, InfoWARcon 1997, Sheratin Premier, Vienna, Virginia 1997.
 4. Davenport T.H., Prusak L.: Working Knowledge. How Organizations Manage What they know, Harvard Business School Press, Boston Massachusetts 1998
 5. Drucker P. F.: Społeczeństwo prokapitalistyczne, PWN, Warszawa 1999.
 6. Grudzewski W.M., Hejduk I.K.: Przedsiębiorstwo wirtualne, Difin, Warszawa 2002.
 7. Hejduk I.K., Ciborowski L. (red.): Przedsiębiorstwo wobec współczesnych wyzwań w procesie zarządzania, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2005.
 8. Koźmiński A.K.: Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, PWN, Warszawa 2004.
 9. Information Literacy Competency Standards for Higher Education, 2000, http://www.ala.org/ala/acrl/acrlstandards/informationliteracycompetency.html
 10. Niedzielska E., Dudycz H., Dyczkowski M. (red.): Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2005.
 11. Sudoł S.: Przedsiębiorstwo, Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka zarządzania, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 1999
 12. Szpringer W.: Wpływ wirtualizacji przedsiębiorstw na modele e-biznesu - ujęcie instytucjonalne, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2008.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu