BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łuczaj Jolanta (Politechnika Białostocka)
Title
Innowacje w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego w Polsce - wybrane aspekty
Network Organization ParadigmsInnovation in the Food Industry Enterprises in Poland - Selected Aspects
Source
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2014, t. 15, z. 6, cz. 1, s. 57-68, bibliogr. 10 poz.
Entrepreneurship and Management
Issue title
Organizacje wobec wyzwań XXI wieku
Keyword
Przemysł spożywczy, Przedsiębiorstwo rolno-spożywcze, Innowacje, Przychody, Koszty
Food industry, Agri-food company, Innovations, Revenue, Costs
Note
summ.
Abstract
Celem opracowania jest analiza danych wtórnych dotyczących działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce w latach 2009-2012 z uwzględnieniem wpływu innowacji na poziom kosztów i wzrost sprzedaży. (fragment tekstu)

One of the impediments to development of the Polish food industry enterprises is a fact that their profitability is still too low. An important issue is therefore to take actions which can improve the profitability and efficiency of food processing. One of such activities may be the increase in level of innovation in food industry enterprises. The aim of the study is to analyze the impact of innovation on profitability growth in Polish food industry enterprises, with particular focus on the impact of innovation on the level of costs and sales increase. This is an important issue from the point of view of the whole Polish economy given the high importance of the food industry in Poland. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Drucker P.F. (2004), Natchnienie i fart, czyli innowacja i przedsiębiorczość, Studio Emka, Warszawa.
  2. GUS (2013), Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2010-2012, Główny Urząd Statystyczny, Szczecin.
  3. Górski J. (2009), Forum mleczarskie, nr 4.
  4. Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (red.) (2000), Przedsiębiorstwo przyszłości, Difin, Warszawa.
  5. Porter M.E. (2001), Porter o konkurencyjności, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
  6. Przyborowska D., Tarczyńska A.S., Ziajka S., Uwarunkowania rozwoju nowych produktów w branży mleczarskiej [online], http://www.forummleczarskie.pl/RAPORTY/104/1/uwarunkowania-rozwoju-nowych-produktow-w-branzy-mleczarskiej/, dostęp: 28 kwietnia 2004.
  7. Dmochowska H. (red.) (2013), Rocznik statystyczny przemysłu, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
  8. Rogers E.M. (1983), Diffusion of Innovations, The Free Press, New York.
  9. Schumpeter J. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
  10. Spruch W. (1976), Strategia postępu technicznego: wstęp do teorii, PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1733-2486
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu