BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Świeboda Halina (Akademia Obrony Narodowej w Warszawie)
Title
Percepcja społecznych konsekwencji rozwoju społeczeństwa informacyjnego
Perception of Social Consequences of the Information Society
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 67, s. 219-226, rys., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 1
Keyword
Informacja, Społeczeństwo informacyjne, Rozwój, Percepcja
Information, Information society, Development, Perception
Note
summ.
Abstract
Problemy rozwoju cywilizacyjnego są powiązane ze sobą w szczególny, niekiedy "niewidoczny" sposób, co sprawia trudności podczas identyfikacji społecznych konsekwencji postępu. Jest coraz więcej obszarów społecznej aktywności, w których osobista satysfakcja z jakości usług jest wyraźnie uzależniona od rozwiązań teleinformatycznych1. Ze statystyk opublikowanych, po raz kolejny przez Główny Urząd Statystyczny2, wynika, że: 97% przedsiębiorstw korzysta z komputerów, a 96% ma dostęp do Internetu, z czego 69% posiada szerokopasmowy dostęp do sieci. Wzrosło również wyposażenie gospodarstw domowych w komputery do 69%3, a 55% użytkowników regularnie korzysta z Internetu. Zwiększają się również umiejętności i kompetencje korzystania z komputera, Internetu oraz usług, takich jak: e-administracja, e-bankowość, e-medycyna. Obok niewątpliwie pozytywnych skutków pojawiły się problemy z bezpieczeństwem informacji i systemów ICT oraz szereg implikacji społecznych.(fragment tekstu)

Some results of the analysis of the problems generated by civilization development and also their social perception were presented (the case of Poland). The analysis was based on the recent empirical investigation.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Goban-Klas T., Sienkiewicz P.: Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wyzwania, Wyd. Postępu Telekomunikacji, Kraków 1999.
  2. Sienkiewicz P., Świeboda H.: Społeczna percepcja zagrożeń bezpieczeństwa obywateli w warunkach globalnego społeczeństwa informacyjnego, AON, Warszawa 2009.
  3. Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2006- 2010, GUS, Warszawa 2010.
  4. Szewczyk A.: Oblicza ubóstwa w społeczeństwie informacyjnym, PWN Warszawa 2006.
  5. Sztompka P.: Trauma kulturowa. Druga strona zmiany społecznej. "Master of Bussiness Administration" 2000, nr 5(46).
  6. Świeboda H.: Postrzeganie i ocena skutków rozwoju społeczeństwa informacyjnego w badaniach empirycznych, w: Transformacje, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa 2008-2009.
  7. Zacher L.: Transformacje społeczeństw, od informacji do wiedzy, C.H. Beck, Warszawa 2007
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu