BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Markowski Lesław (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Wędrowska Ewa (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Atrakcyjność inwestycyjna sektora IT na tle wybranych sektorów gospodarki narodowej
Investment Attractiveness of it Sector Compared with other Sectors of National Economy
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 67, s. 292-300, tab., bibliogr. 4 poz.
Issue title
Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 1
Keyword
Sektor usług, Atrakcyjność inwestycyjna, Gospodarka narodowa
Services sector, Investing attractiveness, National economy
Note
summ.
Abstract
Polski rynek teleinformatyczny oraz polski rynek kapitałowy zaczęły rozwijać się z początkiem lat 90. XX wieku. W latach 1992-1999, początkowym okresie swojej działalności, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie była dynamicznie rozwijającym się rynkiem obrotu kapitałem. Jednocześnie w warunkach gwałtownego rozwoju technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych spółki sektorów informatycznego i telekomunikacyjnego cieszyły się ogromnym zainteresowaniem inwestorów. W kolejnych latach polski rynek kapitałowy nie rozwijał się tak dynamicznie. Jednakże przejście giełdy warszawskiej poprzez kolejne etapy rozwoju pozwoliło osiągnąć znaczny stopień jej stabilizacji, pozwalający na analizę procesów wyceny aktywów kapitałowych. Analiza aktywów dostępnych na rynku kapitałowym może być dokonywana w ujęciu sektorowym. Umożliwia to spojrzenie na cały rynek, a następnie na poszczególne branże. Celem artykułu jest analiza porównawcza, pod względem ryzyka i zyskowności, inwestycji kapitałowych w spółki sektora IT (information technology), czyli przede wszystkim branży informatycznej, jak również telekomunikacyjnej i mediów z innymi, wyróżnionymi sektorami gospodarki.(fragment tekstu)

The article is devoted to analysis of attractiveness capital investments in IT sector compared with other important sectors of Polish economy. Research included analysis of profitability and systematic and total risk in particular. The present study employed three time-series samples of monthly indexes returns, the full sample 2005-2010 and a bull and bear market periods. Collecting the results it can be observed that IT sector was characterized by the lowest level of beta coefficient and also total risk (standard deviation). Investments in this sector achieved low average returns relatively.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Elton E.J., Gruber M.J.: Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, WIG-Press, Warszawa 1998.
  2. Markowski L., Węgrowska E.: Inwestycje kapitałowe segmentu technologii informacyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych, "Wiadomości Statystyczne", Warszawa 2005, nr 1.
  3. Rogiński M.: Sektor informatyczny w Polsce, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., Warszawa 2010.
  4. Roczniki giełdowe: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Warszawa 2001-2010.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu