BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Panas Krystyna Teresa (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie)
Title
Psychologiczne wymiar śmierci i umierania aspekty
The Psychological Aspects of Dying
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2012, nr 9 (2), s. 291-297, bibliogr. 10 poz.
Humanum. International Social and Humanities Studies
Keyword
Psychologia człowieka, Filozofia człowieka, Choroby, Umieralność, Socjologia kultury
Human psychology, Human philosophy, Illness, Mortality, Sociology of culture
Note
summ.
Abstract
Śmierć jest nieodłącznym aspektem życia ludzkiego. Możemy o niej mówić w aspekcie filozoficznym, kulturowym, religijnym, czy medycznym. Jednak dyskurs na temat śmierci jest trudny, niesie ze sobą subiektywne spojrzenie i odniesienia. Ale jak można mówić o śmierci i umieraniu. Jakie cisną się na usta pytania. W jakim celu pojawia się, po co jest nam potrzebna. Jaki jest jej sens. Pytań tych można mnożyć, a i tak nigdy nie damy i nie dostaniemy właściwych odpowiedzi. Odpowiedzi, które nas zadowolą, z którymi każdy się zgodzi. Język, którym posługujemy się opisując kres życia, porusza się w sferze, której właściwa jest bolesna nieprecyzyjność i omylność. Ważne natomiast jest nie rozprawianie o sensowności czy nie, śmierci, ale jej upodmiotowienie. (fragment tekstu)

Death is an inherent aspect of human life. We can talk about it in terms of philosophical, cultural, religious, and medical. However, the discourse about death is difficult, carries as objective view and reference. The vision of dying and death, from a psychological point of view, dictates the conditions that must be complied within order to treat it subjectively, not objectively. In practice, the psychological important it becomes appropriate to prepare to relive the death of their loved ones. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bowker, J., Sens śmierci, PIW, Warszawa 1996,
  2. Herbert, Z., Ostanie słowa, "Zeszyty Literackie", 2000, nr 72
  3. Goworski, A., Syndrom zamknięcia - literatura jako forpoczta fizjologii (w): Wynaturzenie. Literatura. Kultura. Język. Translatoryka, Gdańsk 2013 (publikacja w druku).
  4. Kępiński, A., Lęk, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2002
  5. Kubler-Ross,E., Rozmowy o śmierci i umieraniu, Wydawnictwo Media Rodzinie, Poznań 2007
  6. Panas, P., Cieniem nakryci po oczy. Śmierć i jej postacie w twórczości Zbigniewa Herberta, (w): Czułość dla Minotaura, Wydawnictwo Archidecezji Lubelskiej Gaudium, Warszawa-Lublin 2005
  7. Pieper, J., Śmierć i nieśmiertelność, Wydawnictwo Editions du Dialog, Paris 1970
  8. Scherer, G., Filozofia śmierci od Anaksymandra do Adorno, Wydawnictwo WAM 2008
  9. Vovelle, M., Śmierć w cywilizacji Zachodu, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2004,
  10. De Walden-Gałuszko, K., U kresu. Opieka psychopaliatywna, czyli jak pomoc choremu, rodzinie i personelowi medycznemu środkami psychologicznymi, Wydawnictwo Medyczne MAKmed, Gdańsk 1996
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu