BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ryziński Remigiusz (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie)
Title
Język jako system znaków
A Language as the System of Characters
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2011, nr 1, s. 35-62, bibliogr. 24 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Język informacyjny, Językoznawstwo, Filozofia komunikowania, Komunikowanie
Information language, Linguistics, Philosophy of Communication, Communication
Note
sum.
Abstract
W życiu codziennym mamy do czynienia z licznymi znakami, dawanymi nam zarówno przez naturę - jak na przykład chmury będące znakiem nadchodzącego deszczu, jak i znakami umownymi, konwencjonalnymi i stworzonymi przez nas samych, dla lepszego porozumiewania się. Znak jest to: "dostrzegalny układ rzeczy czy zjawisko spowodowane przez kogoś ze względu na to, iż jakieś wyrażenie ustanowione czy zwyczajowo ukształtowane reguły nakazują wiązać z tym układem rzeczy czy zjawiskiem myśli określonego typu". Ta, skomplikowana nieco definicja, nakazuje nam rozumieć znak jako coś zamierzonego. Autor definicji podkreśla, że tworząc znak odwołujemy się do zwyczajowo ustalonych jego znaczeń to jest inni ludzie wiążą z "naszym" znakiem jakieś treści, czyli - jak powiada autor definicji - "myśli określonego typu". (fragment tekstu)

A language plays a significant role in our lives. It has emerged from the need to communicate, and express feelings, experiences, moods, judgments, opinions, convictions. It constitutes an inseparable element of our lives. It is a means of communication, something without which neither the world nor the society would not be able to function. It constitutes, maybe due to its such an important role, an unsolved problem for many philosophers, the problem they are trying to solve, creating various theories on a language and formulating them just thanks to the object of their theories i.e. the language itself. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bereda, T., Dolacka, M., Marszałek, H., Podracki, J., Strzałkowska, A., Wodliczko, M. 1991. Polszczyzna płata nam figle, Warszawa.
 2. Burska, E., Cichowicz, S., Lewańska, A., Migasiński, J. 1997. Wędrówki po filozofii, Wrocław.
 3. Delf, H., Georg-Lauer, J., Hackenesch, Ch., Lemcke, M. 1996. Leksykon filozoficzny dla młodzieży, Warszawa.
 4. Dewojedowa, M., Gałczyńska, A., Gruszczyńskim, W., Kopcińska, D., Line-Usiekniewicz, J., Winiarska-Górska, J. 2005. Język polski kompendium, Warszawa.
 5. Durozoi, G. Roussel, A. 1997. Filozofia słownik pojęcia postacie problemy, Warszawa.
 6. Durozoi, G., Roussel, A. 1997. Filozofia słownik, Warszawa.
 7. Gregorowicz, J. 1962. Zarys logiki dla prawników, Warszawa.
 8. Gumański, L. 1981. Wprowadzenie w logikę współczesną, Toruń.
 9. Gumański, L. 2006. Istnienie i logika, Toruń.
 10. Kalinowski, M.L. 2004. Filozofia XX wieku, Kęty.
 11. Kowalikowa, J. 2001. Nic bez języka.
 12. Kraszewski, Z. 1970. Główne zagadnienia logiki, Warszawa.
 13. Kraszewski, Z. 1975. Logika nauka rozumowania, Warszawa.
 14. Kuziak, M., Rzepczyński, S., Tomasik, T., Sikorski, D., Sucharski, T. 2006. Słownik myśli filozoficznej, Bielsko- Biała.
 15. Kwiek-Osiowska, J. 1992. ABC.. polskiej gramatyki, Kraków- Warszawa.
 16. Lipczyńska, M. Wolter, W. 1973. Elementy logiki-wykłady dla prawników, Warszawa.
 17. Nowak, T. 2005. Szkolny słownik wiedzy o języku, Warszawa.
 18. Omyła, M. 1995. Zarys logiki, Warszawa.
 19. Pelc, J. 1982. Wstęp do semiotyki, Warszawa.
 20. Schaff. 1964. Język a poznanie, Warszawa.
 21. Scholz, S. 1965. Zarys historii logiki, Warszawa
 22. Stanosz, B. 2000. Wprowadzenie do logiki formalnej, Warszawa
 23. Stępień, B. 2001. Wstęp do filozofii, Lublin.
 24. Ziembiński, Z. 2002. Logika praktyczna, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu