BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wawrzonkiewicz-Słomska Anna
Title
Elementy klasycznego rachunku zdań
The Elements of the Classic Calculation of Sentences
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2011, nr 1, s. 63-66, bibliogr. 15 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Logika formalna, Metodologia nauki, Filozofia nauki
Formal logic, Methodology of science, Philosophy of science
Note
sum.
Abstract
Logika pochodzi od greckiego słowa "logikos" co znaczy: sensowny, konsekwentny, poprawnie myślący. Logikę można określić jako dział filozofii, który zajmuje się naturą samego myślenia. Początków logiki należy upatrywać się w greckiej starożytności. Już Sokrates zwrócił uwagę na problem ścisłości i definiowania pojęć. Jego wysiłki kontynuowali Platon i Arystoteles, który opracował podstawowy trzon logiki formalnej. Z tego względu uchodzi za twórcę logiki, chociaż termin ten został wprowadzony przez stoików. W logice wyróżnia się trzy podstawowe działy: logika formalna, semiotyka oraz metodologia nauk. Logika matematyczna, logistyka, dział logiki powstały w XIX wieku, zajmujący się zasadami wnioskowania dedukcyjnego, sformalizowanego na kształt algebry. Nazwa odnosząca się do nowoczesnej logiki formalnej, a szczególnie do tych rachunków logicznych, które są wystarczająco bogate, żeby wyrazić matematykę klasyczną. Dalszą część swojej pracy poświęcę na omówienie klasycznego rachunku zdań. (fragment tekstu)

The calculation of sentences defines the ways of applying logical conjunctions as a means of establishing a correct inference. It is assumed in the classic calculation of sentences that one can attribute to every sentence one of two logical values - truth or falseness or has the truth value 1 or 0. So the classic calculation of sentences is the bivalent calculation of sentences. The calculation of sentences deals only with these grammatical sentences which are defined as indicative or declarative ones. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Blackburn S., Oksfordzki słownik filozoficzny, Książka i Wiedza, Warszawa, 2004.
 2. Encyklopedia Multimedialna Powszechna Wiem, 2003.
 3. Kiwka M., Abc filozofii, Atla2, Wrocław, 2004.
 4. Kotarbiński T., Elementy teorii poznania logiki formalnej i metodologii nauk, PWN, Warszawa, 1986.
 5. Kuratowski K., Wstęp do teorii mnogości i topologii, PWN, Warszawa, 2004.
 6. Marciszewski W. (red.), Mała encyklopedia logiki, Wrocław, Warszawa, Kraków, 1970.
 7. Marek I., Elementy logiki formalnej, Uniwersytet Śląski, 2002.
 8. Murawski R., Świrydowicz K., Wstęp do teorii mnogości, UAM, Poznań, 2005.
 9. Olejnik R. M., Rachunek zdań, Calvarianum, Kalwaria Zebrzydowska, 2004.
 10. Pogorzelski W. A., Klasyczny rachunek zdań. Zarys teorii, PWN, Warszawa, 1975.
 11. Siemianowski A., Ogólna metodologia nauk. Wprowadzenie dla studentów teologii. Tom XIX, Uniwersytet Adama Mickiewicz, Poznań.
 12. Słupecki J., Borkowski L., Elementy logiki matematycznej i teorii poznania, PWN, Warszawa, 1984.
 13. Słupecki J., Hałkowska K., Piróg-Rzepecka K., Elementy logiki matematycznej i teorii mnogości, Opole, 1974.
 14. Urchs M., Nasieniewski M., Kwiatkowski S., Klasyczny rachunek zdań. Wykład i zadania. Skrypt dla studentów I roku, Uniwersytet M. Kopernika, Toruń, 1997.
 15. Wikipedia, Wolna Encyklopedia Internetowa, 2001.
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu