BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rostkowski Tomasz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Przywództwo w organizacji opartej na wiedzy
Leadership in Knowledge-Based Organizations
Source
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2007, nr 2 (6), s. 11-21, rys., bibliogr. 3 poz.
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Keyword
Przywództwo, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Organizacje oparte na wiedzy
Leadership, Knowledge-based economy, Knowledge-based organisations
Note
summ.
Abstract
Wzrost znaczenia wiedzy i, przede wszystkim, pracowników dysponujących i tworzących nową wiedzę w organizacji nie może pozostać bez wpływu na metody i wykorzystywany styl w zarządzaniu kapitałem ludzkim organizacji. Wymaga to nowego zdefiniowania fenomenu przywództwa i kompetencji, jakie powinni posiadać liderzy w nowoczesnej organizacji. Sprawne kierowanie, poza wprowadzaniem koniecznych dla uporządkowania organizacji narzędzi zarządzania kapitałem ludzkim wymaga także inspirującego przywództwa, dzięki któremu możliwe jest wprowadzenie nowych idei pozwalających na oferowanie klientom całkowicie nowych wartości. Niniejszy artykuł jest próbą zdefiniowania kompetencji "przywództwo" w oparciu o analizę istniejących, niezwykle bogatych źródeł dotyczącej problematyki przywództwa. (fragment tekstu)

Knowledge based organizations will face in the nearest future the problem of combining effective management systems and tools with leadership competences of employees. In the article Leadership is defined as a competence that enables a person to win other employees permanent commitment and utilization of their potential that guarantee undertaking effective activities to reach the common goals. The author describes five areas of leadership competence: authority building, vision and values creation, inspiration, interpersonal impact and motivation, team building, team and personal competences development. The article answers the following questions: Who is involved in leadership processes? What is the purpose of leadership in the knowledge-based organizations? What kind of methods should be used by effective leaders. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Buchannan D., Huczyński A., Organizational Behavior, Pearson Education 2004.
  2. Goleman D., Boyatzis R., McKee A., Naturalne przywództwo, Jacek Santorski Wydawnictwo Biznesowe, Wrocław - Warszawa 2002.
  3. Maxwell J.C., The 21 Irrefutable Laws of Leadership: Follow Them and People will Follow You, Thomas Nelson Publishers 1998.
Cited by
Show
ISSN
1734-087X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu