BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Urbaniak Grażyna, Górska Monika
Title
Kwalifikacja i ewidencja należności sądowych
Source
Rachunkowość, 2011, nr 6, s. 8-15
Keyword
Należności, Rachunkowość należności, Sądownictwo, Sprawozdanie finansowe
Receivables, Receivable accounting, Judicature, Financial statements
Abstract
Klasyfikacja księgowa niektórych należności sądowych, zasady ich wyceny bilansowej, w tym aktualizacja wartości, budzą wątpliwości, które powodują, że sądy stosują w tym zakresie różne rozwiązania. W konsekwencji w sprawozdawczości finansowej i w sprawozdawczości z wykonania budżetu (budżetowej) informacje dotyczące stanu tych aktywów są prezentowane w różnych pozycjach. Utrudnia to zarówno sporządzanie sprawozdawczości łącznej przez dysponenta głównego, jak i rzetelną ocenę sytuacji finansowej sądownictwa powszechnego, a także budzi liczne kontrowersje w toku kontroli gospodarki finansowej sądów. Artykuł stanowi próbę udzielenia odpowiedzi na wiele pojawiających się w tym zakresie pytań, która powinna doprowadzić do usunięcia wątpliwości i ujednolicenia przyjętych w tym zakresie zasad rachunkowości przez wszystkie jednostki organizacyjne sądownictwa powszechnego, a co się z tym wiąże sposobu ewidencji księgowej tych wierzytelności oraz wykazywania ich w sprawozdawczości, przyczyniając się w końcowym efekcie do poprawy wiarygodności informacji księgowych, udostępnianych zainteresowanym użytkownikom. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0481-5475
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu