BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nagel Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Młodzież pozostająca poza zatrudnieniem i edukacją w transformujących się krajach Unii Europejskiej
Youth People not in Employment, Education or Training for Example Transformed European Countries
Source
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 197, s. 99-109, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Issue title
Edukacja w świetle przemian współczesnego rynku pracy: wybrane problemy
Keyword
Edukacja młodzieży, Młodzież, Zatrudnienie, Aktywność zawodowa ludności, Młodzież NEET
Youth education, Youth, Employment, Activity rate of population, NEET youth (Neither in employment nor in education and training)
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Celem artykułu jest zdiagnozowanie sytuacji osób młodych na rynku pracy w transformujących się krajach UE (Polsce, Czechach, Słowacji, Węgrzech, Litwie, Łotwie, Estonii, Bułgarii, Rumunii, w skrócie UE-9), przy wykorzystaniu wskaźnika NEET, który określa populację młodych, którzy nie są zatrudnieni, nie uczestniczą w edukacji formalnej i w szkoleniach oraz nie poszukują pracy. Istotnym pozostaje pytanie, czy włączenie tego wskaźnika wnosi nową jakość w praktyce badawczej. Uzasadniając podjęcie tej problematyki, należy zauważyć, iż potencjalnie nieaktywność lub brak pracy w początkowym okresie aktywności zawodowej wywołuje wiele negatywnych konsekwencji w perspektywie długookresowej zarówno w ujęciu mikro-, jak i makroekonomicznym, co potwierdzają liczne badania naukowe.(fragment tekstu)

Young people difficulties on the labour market, in education and training have contributed to the introduction of an additional indicator characterizing the activity in the economy. Scientist and practitioners have developed a NEET indicator , which determines the population of young people who are unemployed, do not participate in formal education and training. This article will attempt to define this category in the narrow and broad sense and appearing in the conceptualization process research problems. According to Eurostat data NEET category will be used to diagnose the situation of young people in the transformed european countries. This issue is very important because the potential results of inactivity in the initial period of activity cause a lot of negative consequences in the long time, both in terms of micro and macro, which is confirmed by numerous scientific studies.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Artner A.M.: Youth Unemployment or NEETs? Reasons and Treatment in Europe. CERSHAS IWE Working Papers No. 202 (202). (2013).
 2. Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności. GUS, Warszawa 2006-2013, http://www.stat. gov.pl/gus/5840_2189_PLK_HTML.htm?action=show_archive [10.11.2013].
 3. Bridging The Gap: New Opportunities For 16-18 Year Olds Not In Education, Employment Or Training. Presented to Parliament by the Prime Minister by Command of Her Majesty July 1999, Department for Education and Employment, GB 1999, http://dera.ioe.ac.uk/15119/2/bridging-the-gap.pdf [10.10.2013].
 4. Bynner J.: Education and Family Components of Identity in the Transition from School to Work. "International Journal of Behavioral Development" December 1998, Vol. 22.
 5. Education at a Glance 2013: OECD Indicators. OECD Publishing 2013.
 6. Educational Attainment, Outcomes and Returns of Education. Reference Metadata in Euro SDMX Metadata Structure (ESMS) Compiling agency: Eurostat, the statistical office of the European Union, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/EN/edat_esms. htm [10.10.2013].
 7. e-journal of the British Education Studies Association, http://www.educationstudies. org.uk/materials/nudzorf3.pdf [20.10.2013].
 8. Koseła K.: Młodzież. W: Encyklopedia socjologii. T. 2. Red. E. Kojder. Oficyna Naukowa, Warszawa 1999.
 9. Markowski D.: Wielkie struktury społeczne. Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza, Tyczyn 2000.
 10. Młodzi 2011. Red. M. Boni, K. Szafraniec. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2011.
 11. Moving Youth into Employment. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and The Committee Of The Regions. Brussels, 5.12.2012 COM(2012) 727 final {SWD(2012) 406 final}.
 12. NEET Statistics - Quarterly Brief - Quarter 1/2013, SFR 16/2013. Department for Education, London 2013.
 13. NEETs - Young People not in Employment, Education or Training: Characteristics, Costs and Policy Responses in Europe. Publications Office of the European Union, Luxembourg. Eurofound 2012.
 14. Nudzor H.: Depicting Young People by what they are not: Conceptualization and usage of NEET as a Deficit Label. "Educationalfutures" January 2010, Vol. 2(2).
 15. Panków M.: Młodzi na rynku pracy. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2012.
 16. Polska w Europie - przyszłość demograficzna. Sesja inauguracyjna. Red. Z. Strzelecki, A. Potrykowska. Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa 2012.
 17. Szacka B.: Wstęp do socjologii. Oficyna Naukowa, Warszawa 2003.
 18. Szcześniak M., Rondon G.: Pokolenie ani-ani: o młodzieży, która nie uczy się, nie pracuje i nie dba o samokształcenie. "Psychologia Społeczna" 2011, t. 63 (18).
 19. Twenty something in the 1990s: Getting on, getting by, getting nowhere. Eds. J.M. Bynner, E. Ferri, P. Shepherd. Ashgate Pub Ltd, November 1997.
Cited by
Show
ISSN
2083-8611
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu