BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sienkiewicz Piotr (Akademia Obrony Narodowej w Warszawie)
Title
Społeczne wartościowanie technologii informacyjnych
Social Information Technology Assessment
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 112, T.1, s. 185-195, tab., rys., bibliogr. 16 poz.
Issue title
Nowa gospodarka - spojrzenie interdyscyplinarne.
Keyword
Wartościowanie wiedzy, Technologia, Analiza systemowa
Knowledge evaluation, Technology, Systemic analysis
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono ogólny model technologii jako przedmiot oceny społecznej w procesie analizy systemowej. Omawia międzynarodowe doświadczenia w dziedzinie oceny technologii do planowania rozwoju nauki i technologii. Przedstawia propozycję ogólnej metodologii Information Technology Assessment. (abstrakt autora)

The article presents a general model of technology as an object of social assessment in the process of system analysis. It discusses international experiences in the field of Technology Assessment for planning the science and technology development. It presents a proposal of a general methodology of Information Technology Assessment. (author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Beck U. (2002), Społeczeństwo ryzyka, Wyd. Scholar, Warszawa.
 2. Beck U. (2012), Społeczeństwo światowego ryzyka, Wyd. Scholar, Warszawa.
 3. Bińczyk E. (2012), Technonauka w społeczeństwie ryzyka, Wyd. UMK, Toruń.
 4. Castells M., Himanen P. (2009), Społeczeństwo informacyjne i państwo dobrobytu, Wyd. Krytyki Politycznej, Warszawa.
 5. Ely A., Zwanenberg P., Stirling A. (2011), New Models of Technology for Development, STEPS, Brighton.
 6. Goban-Klas T., Sienkiewicz P. (1999), Społeczeństwo informacyjne - szanse, zagroże-nia, wyzwania, Kraków.
 7. Jiha M. (2005), Sustainable Development and Technology Assessment, Gdynia.
 8. Kuusi O. (2005), Technology Assessment, Ed. Pima, Helsinki.
 9. Najgebauer A. (red.) (2012), Technologie podwójnego zastosowania, WAT, Warszawa.
 10. Pretorius M. (2000), Technology Assessment in the Manufacturing Enterprise: A Holis-tic Approach, Pretoria.
 11. Sienkiewicz P. (1995), Analiza systemowa, Bellona, Warszawa.
 12. Sienkiewicz P. (2013), 25 wykładów, AON, Warszawa.
 13. Wierzbołowski J. (2003), Fińska droga do społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, Instytut Łączności, Warszawa.
 14. Zacher L. (red.) (2012), Nauka - Technika - Społeczeństwo. Podejścia i koncepcje metodologiczne, wyzwania innowacyjne i ewaluacyjne, Poltext, Warszawa.
 15. Zacher L. (red.) (2012), Nasza cyfrowa przyszłość, PAN, Warszawa.
 16. Zacher L. (red.) (2013), Wirtualizacja - problemy, wyzwania, skutki, Poltext, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu