BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Podogrodzka Małgorzata (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Przestrzenne zróżnicowanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w Polsce
Spatial Variability of Contreacts Active Forms of Unemployment in Poland
Source
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 197, s. 182-194, tab., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Edukacja w świetle przemian współczesnego rynku pracy: wybrane problemy
Keyword
Bezrobocie, Przeciwdziałanie bezrobociu, Rynek pracy
Unemployment, Combat unemployment, Labour market
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest ukazanie przestrzennego zróżnicowania wybranych instytucjonalnych aktywnych form pomocy osobom bezrobotnym oraz ich powiązanie z natężeniem bezrobocia w Polsce w latach 1990-2010. Opis ten umożliwi wyodrębnienie grup województw jednorodnych z punktu widzenia przyjętego kryterium oraz zbadanie, na ile te podziały były stabilne w czasie, a także ocenę powiązań wybranych instrumentów rynku pracy z natężeniem bezrobocia w ujęciu przestrzennym. Rozważania te pozwolą na weryfikację następujących hipotez badawczych: natężenie stosowanych instytucjonalnych aktywnych form przeciwdziałaniu bezrobociu zależy od oceny sytuacji na regionalnych rynkach pracy, tj. im ona gorsza, tym aktywność ta wyższa; przestrzenne zróżnicowanie stosowanych aktywnych form przeciwdziałaniu bezrobociu nie uległo zmianie w czasie.(fragment tekstu)

Continued from the start of the 1990s. a high level of unemployment remains in centre of the interest among many researchers of various scientific disciples. Attempting to determine the intensity of the determinants of the phenomenon, especially the impact of various forms of aid is addressed to persons without work. In the article we submit the spatial analysis of selected instruments which help unemployed persons and unemployment rates in their intensity.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Frodyna K.: Zmiany na rynku pracy w ujęciu wojewódzkim. "Wiadomości Statystyczne" 2008, nr 3.
  2. Gałecka E.: Zastosowanie funkcji dopasowań do analizy efektywności rynku pracy. "Wiadomości Statystyczne" 2007, nr 10.
  3. Bezrobocie rejestrowane. Wydawnictwa z różnych lat okresu 1990-2010. GUS, Warszawa.
  4. Kostrzewska I., Pawełek B.: Analiza rynku pracy w ujęciu terytorialnym. "Wiadomości Statystyczne" 2007, nr 10.
  5. Newell A., Pastore F., Socha M.: Niektóre czynniki kształtujące regionalną strukturę bezrobocia w Polsce. "Ekonomista" 2000, nr 6.
  6. Podogrodzka M.: Regionalny indeks jakości zasobu bezrobotnych w Polsce w latach 1990-2010. "Polityka Społeczna" 2012, nr 2.
  7. Tokarski T., Kwiatkowski E.: Bezrobocie regionalne w Polsce w latach 1995-2005. "Ekonomista" 2007, nr 4.
  8. Tokarski T.: Regionalne zróżnicowanie rynku pracy. "Wiadomości Statystyczne" 2005, nr 11.
  9. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Dz.U. 2004. Nr 99, poz. 1001.
Cited by
Show
ISSN
2083-8611
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu