BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dorożyńska Agnieszka (Uniwersytet Łódzki), Dorożyński Tomasz (Uniwersytet Łódzki)
Title
The Role of Human Capital in Attracting FDI the Case of the Lodz Region
Rola kapitału ludzkiego w przyciąganiu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na przykładzie województwa łódzkiego
Source
Studia Prawno-Ekonomiczne, 2014, t. 92, s. 221-241, rys., tab., bibliogr. 26 poz.
Studies in Law and Economics
Keyword
Inwestycje zagraniczne, Kapitał ludzki
Foreign investment, Human capital
Note
streszcz.
Country
Województwo łódzkie
Abstract
Inwestowanie w wykształcenie i kapitał ludzki ma istotne znaczenie przy tworzeniu sprzyjającego klimatu inwestycyjnego. Wskazuje się, że osiągnięcie pewnego minimalnego poziomu wykształcenia jest warunkiem koniecznym, by kraj był zdolny przyciągnąć i utrzymać bezpośrednie inwestycje zagraniczne oraz maksymalizować efekty pośrednie związane z kapitałem ludzkim i wynikające z funkcjonowania przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego. Należy podkreślić, iż taki minimalny poziom różni się w poszczególnych sektorach gospodarki. Ponadto należy zadbać, aby nie pojawiła się tzw. luka edukacyjna pomiędzy inwestorami zagranicznymi a krajem goszczącym inwestycje, z uwagi na możliwość zmniejszenia się znaczących pozytywnych efektów zewnętrznych. Wyniki badania przeprowadzonego w regionie łódzkim, wskazały iż kapitał ludzki jest istotnym czynnikiem przyciągającym BIZ do regionu. jest to szczególnie ważne z punktu widzenia korzyści jakie może osiągnąć gospodarka regionu łódzkiego z napływu BIZ. (abstrakt oryginalny)

Human capital is an important factor favouring the building of knowledge-based economy. Hence knowledge, in its broader sense, is considered decisive for economic growth and we are looking for new ways of acquiring it. One of the channel of knowledge transfer, which gained in importance at the turn of the 20th and 21st centuries is foreign direct investment (FDI). On the other hand, research shows that human capital helps attract FDI. The paper focuses on the second aspect, that is why we want to assess the role of human capital in attracting FDI in the light of selected empirical studies conducted in Poland and globally. (fragment of text)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Aghion P., Howitt P., A Model of Growth through Creative Destruction, Econometrica 1992/60, pp. 323-351.
 2. Akin M.S., Vlad V., The relationship between education and foreign direct investment: testing the inverse U shape, European Journal of Economic and Political Studies 2011/4/1, pp. 27-46.
 3. Barro R.J., Economic Growth in a Cross-Section of Countries, Quarterly Journal of Economics 1991/106, pp. 407-443.
 4. Barro R.J., Sala-i-Martin X., Technological Diffusion, Convergence, and Growth, NBER Working Papers, National Bureau of Economic Research 1995/5151, pp. 1-27.
 5. Becker G.S., Human capital: a theoretical and empirical analysis, with special reference to education, University of Chicago Press, Chicago 1964.
 6. Benhabib J., Spiegel M., The role of human capital in economic development evidence from aggregate cross-country data, Journal of Monetary Economics 1994/34/2, pp. 143-173.
 7. Benhabib J., Spiegel M., Human Capital and Technology Diffusion, [in:] Aghion P., Durlauf S. (ed.), Handbook of Economic Growth, Volume 1, Part A, Elsevier 2005.
 8. Bils M., Klenow P., Does Schooling Cause Growth?, American Economic Review 2000/90, pp. 1160-1183.
 9. Blomstorm M., Lipsey R., Zejan M., What explains developing country growth, NBER Working Paper 1992/4132, pp. 1-36.
 10. Borensztein M., De Gregorio J., Lee J., How does foreign direct investment affect economic growth?, Journal of International Economics 1998/45, pp. 115-135.
 11. Cohen D., Soto M., Growth and Human Capital: Good Data, Good Results, CEPR Discussion Papers 2001/3025.
 12. De la Fuente A., Ciccone A., Human capital in a global and knowledge-based economy. Final report, Employment and Social affairs, European Commission, 2002.
 13. Easterlin R., Why isn't the whole world developed?, Journal of Economic History 1981/41, pp. 1-17.
 14. Eicher T.S., Kalaitzidakis P., The human capital dimension to foreign direct investment: training, adverse selection and firm location, University of Washington, Department of Economics, Working Papers 1997/03, pp. 1-31.
 15. Ferguson G.A., Takane Y., Statistical analysis in psychology and education, PWN Publishing House, Warsaw 2004.
 16. Galor O., Moav O., From Physical to Human Capital Accumulation: Inequality and the Process of Development, Review of Economic Studies, Oxford University Press 2004/71/4, pp. 1001-1026.
 17. Golejewska A., Kapitał ludzki, innowacje i instytucje a konkurencyjność regionów Europy Środkowo-Wschodniej, Zeszyt 49, Centrum Europejskie Natolin, 2011.
 18. Hanson J.R., Human capital and direct investment in poor countries, Explorations in Economic History 1996/33, pp. 86-106.
 19. Kłysik-Uryszek A., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gospodarce region. Teoria i praktyka, CeDeWu, Warsaw 2010.
 20. Krueger A., Lindahl M., Education and Growth: Why and for Whom?, Journal of Economic Literature 2001/39, pp. 1101-1136.
 21. Lucas R.E., On the mechanics of Economic Development, Journal of Monetary Economics 1988/22, pp. 3-42.
 22. Lucas R.E., Why doesn't capital flow from rich to poor countries, American Economic Revew 1990/80, pp. 92-96.
 23. Narula R., Multinational Investment and Economic Structure, Routledge, London 1996.
 24. Niklewicz-Pijaczyńska M., Wachowska M., Wiedza - Kapitał ludzki - Innowacje, University of Wroclaw, Wroclaw 2012.
 25. Nunnenkamp P., Spatz J., Intelectual property rights and foreign direct investment: The role of industry and host-country charakteristics, Kiel Working Paper 1167.
 26. Orłowski W., W pogoni za straconym czasem. Wzrost gospodarczy w Europie Środkowo-Wschodniej 1950-2030, PWE, Warsaw 2010.
Cited by
Show
ISSN
0081-6841
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu