BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kopčáková Slávka (Faculty of Arts PU in Prešov)
Title
Z początków muzyczno-estetycznego myślenia na Słowacji w XVIII i XIX wieku
To the Beginnings of Musical Aesthetic Thinking in Slovakia in the 18th and 19th Century
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2011, nr 6 (1), s. 387-396, bibliogr. 15 poz.
Humanum. International Social and Humanist Studies
Keyword
Kultura
Culture
Note
summ.
Country
Słowacja
Slovak Republic
Bernolák Anton , Greguš Michal, Bella Ján Levoslav
Abstract
The paper presents consideration of early manifestations of musical aesthetic thinking in the 18th and the 19th century in Slovakia. In the creative environment of Slovak scholars and musicians, Aesthetics of music here acts as intuitively developed science. We can draw conclusions from musical theoretical treatises and compendia, musician's statements of the period, general work on aesthetics or form another text (e. g. history of theatre, linguistic work). The paper focuses on the work of A. Bernolák, M. Greguš, J. L. Bella. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. BELLA, Jan Levoslav. 1953. Myšlienky o vyvine narodnej hudby a slovenskeho spevu. In Hudobnovedny zbornik SAV. Bratislava : SAV, 1953, roč. I., s. 20-48.
 2. CZAGANYOVA, Zuzana. 1991. Anonymi Leutsoviensis Tractatus de musica. In Slovenska hudba. ISSN 1335-2458, 1991, roč. XVII., č. 7, s. 279-327.
 3. DUPKALA, Rudolf. 1999. Prešovska škola. Filozofia na evanjelickom kolegiu v Prešove. Prešov : FF PU v Prešove. 138 s. ISBN 80-85668-93-9.
 4. GREGUŠ, Michal. 1998. Rukovať estetiky. In Kapitoly k dejinam estetiky na Slovensku. Studia Aesthetica I. Prešov: FF PU 1998, s. 155-204, ISBN 80-88722-37- 3, s. 155-204.
 5. MATUŠ, František. 1991. De Musica Leonardi Stockelii. In Slovenska hudba. ISSN 1335-2458, 1991, roč. XVII., č. 7, s. 360-416.
 6. MATUŠ, František. 1984. Prešovska filozoficka škola a hudba. In Opus Musicum. 1984, roč. XVI., č. 9, s. 270-274.
 7. MUDRA, Darina. 1996. Hudba klasicizmu. In Dejiny slovenskej hudby o najstaršich čias po sučasnosť. Ed. Oskar Elschek, Bratislava: UHV SAV, ASCO, 1996. ISBN 80- 88820-04-9, s. 139-193.
 8. KUŠNIROVA, Eva. 2010. Z dejin divadelnej kultury na Spiši. Všeobecna charakteristika spišskeho regionu. In Humanum. Miedzynarodowe Studia Spoleczno-Humanistyczne. Warszawa : Kolegium Edukacji Praktycznej. ISSN 1989- 8431. 2010, roč. 1, č. 4, s. 101-112.
 9. KUŠNIROVA, Eva. 2007. Divadelna kultura na Spiši. Prešov : FF PU v Prešove, 2007. 157s.
 10. PETOCZOVA, Jana. 1991. Hudobna terminologia v diele Antona Bernolaka v kontexte slovnej zasoby staršej slovenčiny. In Slovenska hudba. ISSN 1335-2458, 1991, roč. XVII., č. 7, s. 328-359.
 11. PETOCZOVA, Jana. 2011. Leonard Stockel a hudba. In Leonard Stockel a reformacia v strednej Europe. Acta Colegii Evangelici Prešoviensis XI. Ed. Peter Konya. Prešov: Vyd. PU v Prešove, 2011. ISBN 978-80-555-0315-8, s. 70-84.
 12. POLAK, Pavol. 1974. Hudobnoesteticke nahľady v 18. storoči. Od baroka ku klasicizmu. Bratislava : VEDA SAV, 1974. 299 s.
 13. SOŠKOVA, Jana. 1999. Michal Greguš. In Antologia z diel profesorov Prešovskeho evanjelickeho kolegia. I. Filozofia. Zost.: R. Dupkala, P. Konya. Prešov : FF PU v Prešove. ISBN 80-85668-8-0, s. 117-121.
 14. LENGOVA, Jana. 1993. Poznamky k uvaham J. L. Bellu o slovenskej a slovanskej hudbe. In Jan Levoslav Bella v kontexte europskej hudobnej kultury. BMC. Zv. 1. Banska Bystrica : Nadacia J. L. Bellu B. Bystrica, 1993. ISBN 80-900436-8-2, s. 14- 20.
 15. URABANCOVA, Hana. 1993. Bella a slovenska ľudova pieseň. In Jan Levoslav Bella v kontexte europskej hudobnej kultury. BMC. Zv. 1. Banska Bystrica : Nadacia J. L. Bellu B. Bystrica, 1993. ISBN 80-900436-8-2, s. 44-52
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu