BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gocłowska-Bolek Joanna (Uniwersytet Warszawski)
Title
Innowacyjność gospodarcza i społeczna jako strategia rozwoju Ameryki Łacińskiej w perspektywie historycznej
Economic and Social innovativeness as a Development Strategy of Latin America in the Historical Perspective
Source
Studia Prawno-Ekonomiczne, 2014, t. 92, s. 263-280, bibliogr. 13 poz.
Studies in Law and Economics
Keyword
Historia gospodarcza, Innowacyjność społeczeństwa, Innowacyjność gospodarki, Rozwój gospodarczy, Programy pomocowe, Konkurencyjność
Economic history, Innovation in society, Innovation economy, Economic development, Assistance programs, Competitiveness
Note
summ.
Country
Brazylia, Ameryka Łacińska
Brazil, Latin America
Abstract
Autorka artykułu prezentuje stanowisko, że innowacja stanowi dla wielu krajów Ameryki Łacińskiej podstawę trwałego wzrostu gospodarczego oraz wpływa na poprawę warunków ekonomicznych i społecznych, a Ameryka Łacińska stanowi interesujące studium przypadku rozwoju gospodarczego stymulowanego poprzez innowacyjność, w tym innowacyjność społeczną. (fragment tekstu)

In the case of Latin America, governments are increasingly aware of the importance of innovation for economic development. Programs supporting innovation and stimulating linkages between business and science are becoming more and more frequent as a permanent feature of economic policy. For such a highly stratified societies, the removal of barriers in the redistribution of wealth and knowledge is a huge challenge, while in the meantime a key condition for starting development mechanisms. Brazil is an interesting example in this field. Social innovation is one of the key elements of governmental innovation policy. Many countries in Latin America are now using CCT programs as a major tool of their social policy since they have been proven to be very effective in helping poor families. The results of these efforts are likely to be visible in the next decade, but even today you may develop a far-reaching optimism in this regard. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Begg D., Fisher S., Dornbush R., Makroekonomia, PWE, Warszawa 1997.
 2. Bulmer-Thomas V., The Economic History of Latin America since Independence, Cambridge University Press, Cambridge 1994.
 3. Drucker P.F., Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.
 4. Engerman S.L., Sokoloff K.L., Economic Development in the Americas since 1500. Endowments and Institutions, Cambridge Univ. Press, Cambridge - New York 2012.
 5. Frankelius P., Questioning two myths in innovation literature, Journal of High Technology Management Research 2009/20/1, s. 40-51.
 6. Furtado C., La ekonomía latinoamericana, México 1979.
 7. Gocłowska-Bolek J., Rozwój oparty o strategię substytucję importu w krajach Ameryki Łacińskiej, Ameryka Łacińska 2007/3-4, s. 10-29.
 8. InnovaLatino. Fostering Innovation in Latin America, INSEAD, OECD Development Center, Madrid - Barcelona 2011.
 9. Liberska B., Brazylia przyszłości. Strategia rozwoju Brazylii jako przyszłej potęgi światowej w okresie rządów wojskowych 1964-1985, PWN, Warszawa 1989.
 10. Moguillansky G., Innovation, the Missing Link In Latin American Countries, Journal of Economic Issues, June 2006, s. 343-357.
 11. Świtalski W., Innowacje i konkurencyjność, Wyd. UW, Warszawa 2005.
 12. Żuławska U., Stabilizowanie gospodarki a wzrost. Doświadczenia Argentyny, Brazylii, Chile i Meksyku, CESLA UW, Warszawa 1994.
 13. Moreira J.R., Horta Nogueira L.A., Parente V., Biofuels for Transport, Development, and Climate Change: Lessons from Brazil, [w:] Bradley R., Baumert K.A. (red.), Growing in the Greenhouse: Protecting the Climate by Putting Development First, World Resources Institute, Washington 2005
Cited by
Show
ISSN
0081-6841
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu