BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Postula Igor (Uniwersytet Warszawski)
Title
Interes publiczny jako cel lub determinanta celów spółek Skarbu Państwa
Public Interest as the State Owned Companies' Objective or the Factor that Determines Other Objectives
Source
Studia Prawno-Ekonomiczne, 2014, t. 92, s. 339-354, wykr., tab., bibliogr. 7 poz.
Studies in Law and Economics
Keyword
Regulacje prawne, Spółki kapitałowe, Spółki Skarbu Państwa
Legal regulations, Capital company, State Treasury company
Note
summ.
Abstract
Przedmiotem artykułu jest interes publiczny jako cel spółek Skarbu Państwa. Celem artykułu jest rozstrzygnięcie, czy realizacja interesu publicznego jest samoistnym celem spółek Skarbu Państwa, czy może jest on determinantą innych celów, poprzez które może być realizowany. (fragment tekstu)

The article regards the problem of public interest as the State Owned Companies' (SOCs') objective. SOCs operate according to the same rules as private companies and generally their aim is to achieve gains. However, SOCs as the companies that main shareholder is the state are supposed to operate in public interest. The aim of the article is to decide if Polish SOCs' objective is to realize public interest or if the public interest is realized by achieving other objectives. All findings are based on classic functional research and consists of regulation analysis and large sample analysis conducted among SOCs' management and supervisory boards' members and officials of Polish Ministry of Treasury that supervise SOCs. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Biegeleisen L.W., Teoria i polityka przedsiębiorstw publicznych samorządu terytorialnego i państwa, Przemiany, Warszawa 1932 (wyd. 1990).
  2. Daily C.M., Dalton D.R., Canella A.C., Corporate governance: decades of dialogue and data, Academy of Management Review 2003/28, s. 371-382.
  3. Domański G., Stępniak L., Kształtowanie ładu korporacyjnego w polskich spółkach giełdowych, Problemy zarządzania 2003/1, s. 48-65.^6 Jeżak J., Ład korporacyjny. Doświadczenia światowe oraz kierunki rozwoju, C.H. Beck, Warszawa 2010.
  4. Morawski L., Główne problemy współczesnej filozofii prawa. Prawo w toku przemian, Lexis Nexis, Warszawa 2003.
  5. Strzyczkowski K., Prawo gospodarcze publiczne, Lexis Nexis, Warszawa 2005.
  6. Tricker B., Re-inventing the Limited Liability Company, Corporate Governance: An International Review 2011/19/4, s. 384-393.
  7. Wyrzykowski M., Pojęcie interesu społecznego w prawie administracyjnym, Wyd. UW, Warszawa 1986.
Cited by
Show
ISSN
0081-6841
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu