BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Socha Błażej (Uniwersytet Łódzki)
Title
Innowacje jako czynnik efektywności gospodarowania i budowy wartości rynkowej polskich spółek publicznych
Innovation as a Factor of Financial Performance and Market Value in Polish Listed Companies
Source
Studia Prawno-Ekonomiczne, 2014, t. 92, s. 355-373, wykr., tab., bibliogr. 13 poz.
Studies in Law and Economics
Keyword
Spółki giełdowe, Spółki akcyjne, Innowacyjność przedsiębiorstw, Wartość rynkowa, Efektywność gospodarowania
Stock market companies, Joint stock companies, Enterprise innovation, Market value, Business efficiency
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest weryfikacja czy innowacyjność przedsiębiorstw przyczynia się do 1) zwiększenia efektywności gospodarowania i 2) wyższej wyceny rynkowej takich podmiotów na tle innych (nieinnowacyjnych) spółek. Badanie empiryczne oparto o analizę wyników spółek, których akcje są przedmiotem obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na rynku NewConnect.(fragment tekstu)

The paper investigates financial performance and market value of Polish listed innovative companies between the years 2009-2012. The study, using a non-parametric independent-samples Kruskal-Wallis test and Median test, shows that the distribution and the medians of ROE, ROA, profit margin, P/E and P/BV are different across categories of listed innovative companies in compared to other listed companies. The obtained results may suggest that the innovation have positive impact on return on equity, assets and profit margin. However better effectiveness is not always reflected in the market value. What is more managers of companies that implemented R&D to increase its market value should focus on breakthrough innovation and improving the quality and dissemination speed of R&D activity information for shareholders. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Appolloni M., Corigliano R., Duqi A., Torluccio G., The Market Value of Innovation, European Journal of Economics, Finance & Administrative Sciences 2011/36, s. 147-169.
 2. Duqi A., Mirti R., Torluccio G., An Analysis of the R&D Effect on Stock Returns for European Listed Firms, European Journal of Scientific Research 2011/58/4, s. 482-496.
 3. Duqi A., Torluccio G., Can R&D Expenditures Affect Firm Market Value? An Empirical Analysis of Panel European Listed Firms, [in:] Bank performance, risk and firm financing, Palgrave Macmillan, London 2010.
 4. Fama E., Efficient capital markets: A review of theory and empirical work, Journal of Finance 1970/25/2, s. 383-417.
 5. Hall B.H., Thoma G., Torrisi S., The Market Value of Patents and R&D: Evidence from European Firms, NBER Working Paper Series, Working Paper 13426, NBER, September 2007, s. 1-53.
 6. Jabłońska Ż., Socha B., Efektywność gospodarowania a wycena rynkowa przedsiębiorstw innowacyjnych na polskim rynku kapitałowym, [w:] Urbanek P. (red.), Ekonomia i zarządzanie w teorii i praktyce. Polityka ekonomiczna i zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach kryzysu gospodarczego, Wyd. UŁ, Łódź 2011, t. 3, s. 347-364.
 7. Oswald D.R., Zarowin P., Capitalization of R&D and the Informativeness of Stock Prices, European Accounting Review 2007/16/4, s. 703-726.
 8. Parthasarathy R., Chenglei H., Aris S., Impact of Dynamic Capability on Innovation, Value Creation and Industry Leadership, IUP Journal of Knowledge Management 2011/9/3, s. 59-73.
 9. Pomykalski P., Finansowanie innowacji przedsiębiorstwa, [w:] S. Bakalarczyk, P. Pomykalski (red.), Innowacyjność organizacji, Difin, Warszawa 2008, s. 89-124.
 10. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 2011.
 11. Socha B., Efektywność gospodarowania i pozycja rynkowa publicznych spółek innowacyjnych w Polsce, [w:] Urbanek P. (red.), Ekonomia i zarządzanie w teorii i praktyce. Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw, regionów, gospodarek, Wyd. UŁ, 2013, s. 107-120.
 12. Sorescu A.B., Spanjol J., Innovation's Effect on Firm Value and Risk: Insights from Consumer Packaged Goods, Journal of Marketing 2008/72, s. 114-132.
 13. Szuszyński C. (red.), Przedsiębiorstwo. Wartość. Zarządzanie, PWE, Warszawa 2007.
Cited by
Show
ISSN
0081-6841
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu