BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Michałków Ireneusz (Wyższa Szkoła Działalności Gospodarczej w Warszawie)
Title
Gospodarcze i społeczne aspekty migracji - wnioski dla Polski
Economical and Social Aspects of Migration - Conclusions for Poland
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2011, nr 1, s. 309-319, rys. bibliogr. 16 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Migracja ludności, Migracja zawodowa, Migracja zarobkowa
Population migration, Occupational migration, Economic migration
Note
sum.
Abstract
Procesy migracji we współczesnym świecie przeszły na przestrzeni ostatnich dekad olbrzymią ewolucję. Ogarnęły one wszystkie regiony Ziemi i stały się jednym z ważniejszych zjawisk XXI wieku. W procesach migracji uczestniczą obecnie prawie wszystkie kraje na świecie. Ich cechą charakterystyczną stała się powszechność i globalność. Współczesne migracje coraz bardziej się nasilają. Odległości nie stanowią już poważnej bariery dla ruchu wędrówkowego ludności. Równocześnie różnicują się kierunki ruchów wędrówkowych ludności. Można powiedzieć, że współczesne migracje stały się wielokierunkowe. Zarysowane powyżej tendencje bardzo wyraźnie widoczne są w Europie, gdzie obok tradycyjnego kierunku migracji z Południa na Północ, bardzo wyraźnie widoczny jest zarobkowy ruch ze Wschodu na Zachód. Występuje również ruch migracyjny z Zachodu na Wschód oraz z Zachodu na Południe. W dużej mierze dotyczy on wyjazdów służbowych lub do pracy w firmach międzynarodowych i w przeciwieństwie do migracji zarobkowych obejmuje przede wszystkim wykwalifikowanych specjalistów, którzy rozwijają swą karierę poza krajem swego pochodzenia. (fragment tekstu)

In the article migration processes in the present community were presented. Special attention was put to multiple causes of migration and global scale of that phenomenon. Analysis of the economic and social results of migration. Separate investigated issue was the local Polish aspect of the economical and social factors and migration activities of Poles. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Attoli, J. 2010. Zachód - 10 lat przed totalnym bankructwem?, Warszawa.
 2. Denisow, A. 2010. Zamiatają i oszczędzają, "Forum", nr 50.
 3. Grzymała-Kazłowska, A. (red.). 2008. Między jednością a wielkością, Warszawa.
 4. Grzymała-Kazłowska, A., Łodziński, S. (red.). 2008. Problemy integracji imigrantów. Koncepcje, badania, polityki, Warszawa.
 5. Małachowski, W. 2010. Migracje we współczesnym świecie, Warszawa.
 6. Michałków, I. 2006. Implikacje emigracji zarobkowej polaków do krajów Unii Europejskiej, [w:] Z. Bobera, J. Telep (red.), Bezrobotny i co dalej.
 7. Nowicki, M. 2010. Groźny apetyt władzy, "Newsweek Polska", nr 43.
 8. Nye, J. 2010. Goliat na diecie, "Forum", nr 51/52.
 9. Raport amerykańskiego "Population Reference Buremu" opublikowano w "Rzeczpospolitej" z 31 lipca -1 sierpnia 2010 r.
 10. Raporty "The Wall Street Journal" oraz Banku Światowego opublikowane w "Gazecie Wyborczej" z 20 listopada 2006 r. i 10-11 listopada 2010 r.
 11. "Rzeczpospolita" z 23 grudnia 2010 r.
 12. "Rzeczpospolita" z 3 stycznia 2011 r.
 13. Stodolak, W. 2010. Wietnamski Polish dream, "Wprost" nr 33.
 14. Telep, J. Michałków, I. Ćwik, B. 2009. Zachowanie ciągłości zatrudnienia a zwalczanie bezrobocia, Warszawa.
 15. Wilczak, D. 2010. Imigrant pilnie potrzebny, "Newsweek Polska", nr 40.
 16. Wilczyński, P. 2010. Dobrze, ale nie tragicznie, "Tygodnik Powszechny" nr 51.
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu