BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Woźniak-Jęchorek Beata (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
J.R. Commons vs. O.E. Williamson : dwie szkoły instytucjonalne i ich dorobek z punktu widzenia ekonomiki rynku pracy
J.R. Commons vs. O.E. Williamson : Two Institutional Schools and Their Achievements from the Point of View of Labour Market Economics
Source
Studia Prawno-Ekonomiczne, 2014, t. 92, s. 391-408, tab., bibliogr. 32 poz.
Studies in Law and Economics
Keyword
Ekonomia instytucjonalna, Instytucje rynku pracy, Teoria ekonomii, Bezrobocie, Ekonomika pracy
Institutional economics, Labour market institutions, Economic theory, Unemployment, Labour economics
Note
summ.
Commons John Rogers, Williamson O.E.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie podglądów starej i nowej ekonomii instytucjonalnej, dotyczących kwestii instytucji, transakcji i kosztów transakcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem myśli J.R. Commonsa i O.E. Williamsona, a także odniesienie tych poglądów do ekonomiki rynku pracy. Trzeba bowiem pamiętać, że na współczesnych rynkach pracy czynniki kulturowe odgrywają coraz większą rolę. Zatem analiza instytucji (formalnych i nieformalnych) determinujących zachowania podmiotów ekonomicznych na rynku pracy, czy też samego procesu zawierania transakcji oraz czynników wpływających na wysokość kosztów transakcyjnych, mogą stanowić klucz do zrozumienia dzisiejszych problemów rynku pracy. (fragment tekstu)

The article focuses on presentation of ideas of institutions and transaction costs by original and new institutional economics with particular emphasis on J.R. Commons's and O.E. Williamson's views in terms of the economics of the labor market. Institutional economics assume the interaction between people and organizations and examine the rules of this interaction. It proves that the economic analysis should be interdisciplinary and focus on social, cultural, political, historical and other aspects. This is especially important for the analysis of the modern labor market, where cultural factors play a major role. The analysis of institutions (formal and informal) that determine the behavior of economic agents in the labor market and the study of the process of the transaction and the factors that influence the transaction costs may be the key to understand today's labor market problems. The paper describes the differences of original and new institutional economics, presents the concept of institution, transaction and transaction costs by J.R. Commons and O.E. Williamson, and finally identifies the components of their achievements in relation to the labor market. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Akerlof G., The Market for "Lemons": Quality Uncertainty and the Market Mechanism, The Quarterly Journal of Economics 1970/84/3, s. 488-500.
 2. Champlin D.P., Knoedler J.T., Sharpe M.E. (red.), Institutionalist Tradition In Labor Economics, Armonk, New - York - London 2004.
 3. Chmielewski P., Homo Agens. Instytucjonalizm w naukach ekonomicznych, Poltext, Warszawa 2011.
 4. Commons J.R., Institutional Economics, The American Economic Review 1931/21/4, s. 648-657.
 5. Commons J.R., Institutional Economics. Its Place in Political Economy, t.1, Transaction Publishers, New Brunswick & London 1934/1959/1990.
 6. Commons J.R., Legal Foundations of Capitalism, The University of Wisconsin Press, Madison - Milwaukee - London 1968.
 7. Commons J.R., Legal Foundations of Capitalism, University of Wisconsin Press, Madison 1957.
 8. Furubotn E.G., Richer R., Institutions and Economic Theory. The Contribution of the New Institutional Economics, The University of Michigan Press, Michigan 2005.
 9. Godłów-Legiędź J., Transformacja ustrojowa z perspektywy nowej ekonomii instytucjonalnej, Ekonomista 2005/2, s. 171-187.
 10. Godłów-Legiędź J., Instytucje i transformacja, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2009.
 11. Hausner J. (red.), Wspieranie Ekonomii Społecznej, UE w Krakowie, MSAP, Kraków 2008.
 12. Hockuba Z., Nowa ekonomia instytucjonalna - czy zdominuje nasze myślenie w rozpoczynającym się stuleciu? Sesja I. Czy ekonomia nadąża z wyjaśnieniem rzeczywistości?, w: A. Wojtyna (red.), Czy ekonomia nadąża z wyjaśnianiem rzeczywistości?, VII Kongres Ekonomistów Polskich, t.1, PTE - Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2001.
 13. Hofstede G., Culture's consequences: international differences in work-related values, SAGE Publications, London 1980.
 14. Hofstede G., Kultury i organizacje, PWE, Warszawa, 2007.
 15. Klaes M., The History of the Concept of Transaction Costs: Neglected Aspects, Journal of Economic Thought 2000/22/2, s. 191-216.
 16. Morel S., Employment and Economic Insecurity: a Commonsian Perspective, Studies in Social Justice 2009/3/2, s. 213-230.
 17. North D.C., Institutions, Institutional Change, and Economic Performance, Cambridge University Press, New York 1990.
 18. Polaszkiewicz B., Boehlke J. (red.), Ład instytucjonalny w gospodarce, t. 1, Wyd. UMK, Toruń 2005.
 19. Powell W.W., DiMaggio P.J. (red.), The New Institutionalism in Organizational Analysis, University of Chicago Press, Chicago 1991.
 20. Ratajczak M. (red.), Współczesne teorie ekonomiczne, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2012.
 21. Rutherford M., Institutionalism Between the Wars, Journal of Economic Issues 2000/XXXIV/2, s. 291-303.
 22. Staniek Z., Diversification of Institutional Economics, Warsaw Forum of Economic Sociology, Vol. 1 Number 1(1), Warsaw School of Economics, Warsaw 2010, s. 89-116.
 23. Stankiewicz W., Ekonomika instytucjonalna. Zarys wykładu, wyd. 3 uzup., Warszawa 2012.
 24. Stiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa, 2004.
 25. Stiglitz J.E., Informacja i zmiana paradygmatu w ekonomii, Gospodarka Narodowa 2004/3-4, s. 95-114.
 26. Vanberg V., Carl Menger's evolutionary and John R. Common's collective action approach to institutions: a comparison, Review of Political Economy 1989/1/3, s. 334-360.
 27. Williamson O.E., Ekonomiczne instytucje kapitalizmu, PWN, Warszawa, 1998.
 28. Williamson O.E., The Mechanism of Governance, Oxford University Press, New York 1996.
 29. Williamson O.E., The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead, Journal of Economic Literature 2000/38, s. 595-613.
 30. Williamson O.E., Transaction-Cost Economics: the Governance of Contractual Relations, The Journal of Law and Economics 1979/22, s. 233-262.
 31. Woźniak-Jęchorek B., Struktura rynku pracy w świetle ekonomii instytucjonalnej, Gospodarka Narodowa 2013, s. 5-27.
 32. Ząbkowicz A., Współczesna ekonomia instytucjonalna wobec głównego nurtu ekonomii, Ekonomista 2003/6, s. 795-824.
Cited by
Show
ISSN
0081-6841
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu