BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dubis Damian (Krośnieńskie Huty Szkła "Krosno" S.A.)
Title
Kształtowanie jakości wyrobu zgodnie z wymaganiami prawnymi, normatywnymi i oczekiwaniami klienta : wybrane przykłady
Product Quality Development in Compliance With Legal and Normative Requirements and Customer's Expectations : Examples
Source
Towaroznawcze Problemy Jakości, 2011, nr 3, s. 25-30, rys., bibliogr. 15 poz.
Polish Journal of Commodity Science
Keyword
Jakość produktu, Kształtowanie jakości, Satysfakcja klienta, Normalizacja
Product quality, Quality design, Customer satisfaction, Normalization
Note
summ., streszcz.
Abstract
Towar, ze swej definicji, to każda rzecz, która jest lub mogłaby być przedmiotem obrotu handlowego. Producent chcący zyskownie sprzedawać swoje produkty musi dziś zaspokoić nie tylko oczekiwania konsumenta, ale też musi sprostać wymaganiom stawianym przez umowy z poddostawcami, przepisom prawnym obowiązującym w macierzystym lub obcym kraju, standardom ustanawianym przez normy etc. Mnogość stawianych przed producentem wymagań sprawia, że proces wytwarzania nowych dóbr staje się dziś zagadnieniem coraz bardziej złożonym i skomplikowanym. (abstrakt oryginalny)

A commodity is, by definition, everything that is, or could be sold on the market. Nowadays producer who intends to sell his products profitably needs not only to fulfill his customer demands but also to meet the expectations of agreements with sub-contractors, legal require- ments of domestic and foreign country, standards established by normalization, etc. A multitude of different expectations the producer needs to fulfill makes the process of manufacturing new goods more complex and complicated issue. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Czerniawski В, Mielniczuk Z. (2007) Wymagania higieniczno-sanitarne w zakresie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, Opakowanie 9.
 2. Hamrol A. (2005) Zarządzanie jakością z przykładami. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Jedynak P. (2007) Ocena znormalizowanych systemów zarządzania jakością. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 4. Karaszewski R. (2001) TQM Teoria i praktyka, Wydawnictwo Dom Organizatora TNOiK, Toruń.
 5. Kleniewski A. (2010) W pogoni za wartością dodaną, Problemy Jakości, 1, 9-10.
 6. Kowalczyk J. (2009) Czy normy ISO serii 9000 spełniają potrzeby i oczekiwania organizacji? Problemy Jakości 11, 20-24.
 7. Lisińska-Kuśnierz M. (2009) Oczekiwania i potrzeby konsumentów w zakresie informacyjności opakowań do czekolady mlecznej. Opakowanie, 9, 32-36.
 8. Misztal A. (2009) Przegląd standardów uzupełniających systemy zarządzania jakością w wybranych branżach przemysłu. Problemy Jakości, 8, 30-33.
 9. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. z dnia 31 lipca 2007 г.).
 10. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (WE) nr 1935/2004.
 11. Salerno-Kochan M. (red.): Wybrane aspekty zarządzania jakością, Wydawnictwo AGH, Kraków 2010.
 12. Zymonik K. (2009) Pojęcie konsumenta w regulacjach organizacyjno-prawnych unijnych i krajowych. Problemy Jakości, 9, 29-32.
 13. http://incert.pl/p_show_28_haccp.html na dzień 8.03.2011.
 14. http://www.qualitydigest.com/inside/quality-insider-article/getting-personal-about-customer-requirements.html na dzień 1.07.2010
 15. http://www.egospodarka.pl/53933,Jakosc-i-zarzadzanie-jakoscia,l,20,2.html
Cited by
Show
ISSN
1733-747X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu