BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Michalak-Majewska Monika (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Title
Jakość sensoryczna i pożądalność konsumencka podkiełkowanych nasion wybranych roślin
Sensory Quality and the Consumer Desirable of Sprouts Seeds from Selected Plants
Source
Towaroznawcze Problemy Jakości, 2011, nr 3, s. 44-55, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Polish Journal of Commodity Science
Keyword
Surowce roślinne, Sensoryczny profil produktu, Analiza sensoryczna, Jakość produktów żywnościowych
Raw plant materials, Sensory profile of the product, Sensory analysis, Food quality
Note
summ., streszcz.
Abstract
Celem pracy była analiza jakości sensorycznej oraz ocena pożądalności konsumenckiej kiełków fasoli mung (Vigma radiata L.), lucerny (Medicago sativa L.), rzeżuchy (Cardamine L.) i rzodkiewki (Raphanus sativus L.). Kiełkowanie nasion prowadzono w temperaturze 20°C przez 3 do 6 dni. Analizę sensoryczną świeżych kiełków wykonano według pięciopunktowej skali, której wyróżnikami jakości były: barwa, zapach, smak i tekstura. Wyniki wykazały, że jakość sensoryczna kiełków była zróżnicowana i zależała od gatunku użytych nasion. Analiza statystyczna wyników wykazała istotne zróżnicowanie profili sensorycznych badanych produktów. Najniższą notę pod względem wrażeń smakowych, zapachowych i barwy otrzymały kiełki lucerny. Ocena pożądalności konsumenckiej wykazała, że najbardziej akceptowalne są kiełki rzodkiewki, rzeżuchy i fasoli mung. (abstrakt oryginalny)

The aim of investigation was sensory characteristics and the consumer desirable for mung bean (Vigma radiata L.), alfalfa (Medicago sativa L.), cress (Cardamine L.) and radish (Raphanus sativus L.) sprouts. The seeds were germinated at 20°C for 3 to 6 days. The sensory quality of samples was evaluated by rated on a five-point scale for color, odour, taste and texture. The effects of germination on the sensory profile of sprouts were found to depend on the type of seeds. All analyzed attributes differentiated statistically significantly the sensory profiles of the sprouts. Lowest note in respect to color, odour and taste receive alfalfa sprouts. The consumer desirable for four kinds of sprouts has exerted that radish sprouts were the most acceptance. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Piesiewicz H., Mielcarz M. (2001) Kiełki w żywieniu człowieka. Przegl. Piek. Cukier., 3, 10-14.
 2. Al-Numair K.S., Ahmed S.E., Al-Assaf A.H., Alamri M.S. (2009) Hydrochloric acid extractable minerals and phytate and polyphenols contents of sprouted faba and white bean cultivars. Food Chem., 113, 997-1002.
 3. Amarowicz R., Troszyńka A, Baryłko-Pikielna N., Shahidi F. (2004) Polyphenolics extracts from legume seeds: correlations between total antioxidant activity, total phenolics content, tannins content and astringency. J. Food Lipids, 11, 278-286.
 4. Fernandez-Orozco R., Piskula M.K., Zieliński H., Kozłowska H., Frias J., Vidal-Valverde C. (2006) Germination as a process to improve the antioxidant capacity of Lupinus angustifolius L. var. Zapaton. Eur. Food Res. Techn., 223, 495-502.
 5. Lisiewska Z., Słupski J., Skoczeń-Słupska R., Kmiecik W. (2009) Content of amino acids and the quality of protein in Brussels sprouts, both raw and prepared for consumption, Int. J Refrig., 32, 272-278.
 6. Biernat J. (2001) Żywność, żywienie a zdrowie. Astrum, Warszawa.
 7. Kwiatkowska E. (2007) Kiełkująca moc. Przegl. Gastronom., 5, 12-13.
 8. PN-ISO-8586-2;1996, Analiza sensoryczna. Ogólne wytyczne wyboru, szkolenia i monitorowania oceniających. Eksperci.
 9. PN-ISO-8589:1998. Analiza sensoryczna. Ogólne wytyczne projektowania pracowni analizy sensorycznej.
 10. PN-ISO-6564:1999. Analiza sensoryczna. Metodologia. Metody profilowania smakowitości.
 11. Chen L.H., Wells C.E., Fordham J.R. (1975) Germinated seeds for human consumption. J. Food Sci., 40, 1290-1294.
 12. Hanninen O., Kaartinen К., Rauma A.L., Nenonen M., Torronen R., Hakkinen S., Adlercreutz H., Laakso J. (2000) Antioxidants in vegan diet and rheumatic disorders. Toxicology, 155, 45-53.
 13. Samotyja U., Zdziebłowski Т., Szlachta M., Małecka М. (2007) Przeciwutleniające właściwości ekstraktów z kiełków roślinnych. Żywność Nauka. Technol. Jakość, 5 (54), 122-128.
 14. Troszyńska A., Wołejszo A., Narolewska O. (2006) Effect of germination time on the content of phenolic compounds and sensory quality of mung bean sprouts. Polish J. Food Nutr. Sci., 15, 453-459.
 15. Wołejszo A, Szymkiewicz A, Troszyńska A. (2007) Immunoreactive properties and sensory quality of lentil (Lenus culinarisj and mung bean (Vigma radiata L.) sprouts, Polish J. Food Nutr. Sci., 57, 415-420.
Cited by
Show
ISSN
1733-747X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu