BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sawa-Czajka Elżbieta
Title
Parytety jako kwestia polityki społecznej
Parities as a Matter of Social Policy
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2011, nr 1, s. 269-288, tab., bibliogr. 37 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Aktywność zawodowa kobiet, Równouprawnienie kobiet i mężczyzn, Polityka społeczna
Female economic activity, Equal rights for women and men, Societal policy
Note
sum.
Abstract
Jednym z najważniejszych obszarów działalności państwa jest polityka społeczna realizowana przez różne instytucje państwowe i pozarządowe. Celami polityki społecznej są m.in.: zapewnienie równych szans rozwoju wszystkich obywateli, pokój społeczny, któremu sprzyja tolerancja wspomagająca osiąganie dobrobytu i stabilizacji politycznej. Współcześnie ważną kwestią dyskursu społecznego i działań środowisk kobiecych jest problem zrównoważonego udziału kobiet w instytucjach politycznych. Konsekwencje niewielkiej obecności kobiet w polityce są różnorodne, a jedną z najważniejszych jest brak kobiet w gremiach stanowiących prawo, które jest przecież stosowane do wszystkich grup społecznych. Nieobecność kobiecego punktu widzenia i doświadczeń w takich sprawach jak nauka, opieka społeczna, administracja prowadzi do nieuwzględniania doświadczeń znacznej części społeczeństwa - doświadczeń wynikających z codziennej pracy i pragmatyzmu żeńskiej części społeczeństwa. Prof. Małgorzata Fuszara zwraca uwagę, że w polskiej polityce kobiety nie mają na tyle silnej reprezentacji, aby ich działania mogły być skuteczne. Rezultatem tego faktu jest nieobecność kobiet podczas podejmowania kluczowych decyzji. W związku z tym nie jest brane pod uwagę doświadczenie połowy społeczeństwa, a wszelkie rozwiązania ustawodawcze mają wadę jednostronności. Dzieje się tak zawsze, gdy reprezentacja jakiejś grupy jest niższa niż 30 procent. Grupa ta nie ma wówczas szans, na uzyskanie rzeczywistego wpływu na podejmowane decyzje. (fragment tekstu)

The article concerns problems of equal representation of women and men in Polish political life. Examines the process leading up to the current quota system. The author presents the general principles apply in different countries and the UN role in supporting the process of equality. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barburska, O. 2007. Polityka Unii Europejskiej w zakresie zrównoważonego udziału kobiet w politycznych strukturach decyzyjnych (cz. 2), Studia Europejskie, nr 4.
 2. Bendyk, E. 2010. Zmiana płci, "Polityka", nr 42.
 3. Bendyk, E. 2010. Zmiana płci, "Polityka", nr 42/2010.
 4. Brodzińska, B. 2008. Uwarunkowania aktywności politycznej kobiet na przykładzie Rady Miasta Torunia, Warszawa.
 5. Czerny, I. 2010. Catherine Ashton. Wielka nieznana, "Polityka", nr 1/2.
 6. Dąbrowska, A. 2009. Tabory europosłów, "Polityka", nr 33.
 7. Gretkowska, M. 2008. Obywatelka, Warszawa.
 8. http://fakty.interia.pl/raport/wybory-samorzadowe/news/malokobiet-na-listach-wyborczych,1553126, 4.11.2010.
 9. http://www.gover.pl/news/szczegoly/guid/nowy-kodeks-wyborczy-35-proc-parytet-uchwalony/, 7.12.2010.
 10. http://www.polskajestkobieta.org/index.php, 05.02.2007.
 11. http://www.polskajestkobieta.org/index.php, 23.01.2011.
 12. http://www.poznajmyonz.pl/index.php?document=40, 17.01.2011.
 13. http://www.tvn24.pl/12690,1628686,0,1,polska-to-nie-kobieta-tozapijaczony-nieudolny-facet-z-depresja,wiadomosc.html, 1.08.2010 r.
 14. http://www.zieloni2004.pl/art-3343.htm, 1.08.2010.
 15. Kiedy wybije godzina kobiet w kościele?, "Gazeta Wyborcza" z 19.10.2009.
 16. Paradowska, J. 2009. Panie proszą panów, "Polityka", nr 33 z 15.08.2009.
 17. Piotrewicz, E. Małkowska, K. 2009. Wizerunek polityczny kobietpolityków w kampanii parlamentarnej w Polsce w 2007 ., (W:) J. Marszałek-Kawa (red.), Kampanie wyborcze - studium przypadku, Toruń.
 18. Praktyczny poradnik w zakresie równego traktowania kobiet i mężczyzn w funduszach strukturalnych (materiały w posiadaniu autorki).
 19. Raport na IV Światową Konferencję Narodów Zjednoczonych w Sprawach Kobiet - Pekin 1995, Warszawa 1995.
 20. Rochon, A., Grzybek, A. 2008. Gender mainstreaming. Jak skutecznie wykorzystać jego polityczny potencjał?, Warszawa.
 21. Sawa-Czajka, E. 1994. Organizacje kobiece w Polsce w procesie transformacji systemu politycznego (1989-1993) (W:) Annales UMCS, vol. 14, sectio KK.
 22. Sawa-Czajka, E. 2010. Kobiety w polityce - perspektywa międzynarodowa, (W:) J. Włodowski, E. Sawa-Czajka (red.), Współczesna maska Meduzy, Toruń.
 23. Sawa-Czajka, E. 2010. System polityczny RP 1989-2010 (wybrane problemy), Krasnystaw.
 24. SMG/KRC dla Faktów TVN, 4.09.2009.
 25. Sycz, S. 2005. Polityka Unii Europejskiej w zakresie równości kobiet i mężczyzn - rozwiązania prawne i instytucjonalne, "Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja", nr 2.
 26. Unmüßig, B. 2008. Gender mainstreaming. Co zostało z radykalizmu koncepcji dziesięć lat po Pekinie? (W:) Gender mainstreaming. Jak skutecznie wykorzystać jego polityczny potencjał?, Warszawa.
 27. Winczorek, P. 2010. Uchwalić i uchylić, "Polityka", nr 11.
 28. Wojteczek, J. 2005. Płeć ma znaczenie w polityce, www.wiadomości.wp, 17.01.2005
 29. www.interia.pl, 11.04.2010.
 30. wwww.kobiety.pl, 18.08.2009.
 31. wwww.naukawpolsce.pap.pl/nauka/index.jsp?place=Lead07&news,20. 12.2007.
 32. www.oska.org, 17.01.2011.
 33. www.oska.pl, 09.07.2008.
 34. www.parytety.pl, 18.12.2010.
 35. www.pkw.gov.pl, 25.10.2010.
 36. quotaproject.org, country, 23.01.2011.
 37. www.sld.org.pl, 23.01.2011.
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu