BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Słomski Wojciech (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie)
Title
Wychowanie w rodzinie - podstawa wszelkiego wychowania człowieka
Family upbringing - the basis of all upbringing of a human being
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2012, nr 2, s. 205-214, bibliogr.8 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Wychowanie, Psychologia człowieka, Rodzina, Więzi społeczne
Parenting, Human psychology, Family, Social bond
Note
summ.
Abstract
Dominujące współcześnie w psychologii koncepcje rozwój człowieka rozpatrują w perspektywie interakcyjnej, traktującej jednostkę oraz jej środowisko jako otwarte systemy, które nieustannie oddziałują na siebie. Odwołując się głównie do ekologii rozwoju, która podkreśla dynamiczny związek między człowiekiem a jego otoczeniem, bardzo ważna wydaje się myśl U. Bronfenbrennera, że rozwój zawsze realizowany jest w określonym kontekście. Społeczny kontekst rozwoju jednostki tworzą jej relacje z innymi osobami, dla których ona również stanowi element otoczenia. Taka perspektywa jest podstawą założenia, że w rodzinie występuje nie tylko zależność między funkcjonowaniem rodziców a rozwojem dziecka, ale także między zachowaniem dziecka a rozwojem rodziców [Bakiera, 2009: 59] (fragment tekstu)

In the upbringing process unusually essential are parents' attitudes towards their children. Attitudes result from the relation of three basic components: cognitive, affective and behavioural. The parental attitude - maternal or paternal - is a tendency to manifest a specific (verbal or non - verbal) behaviour towards their child, construing and thinking about him in a definite way. So in the consequence of this attitude the child is perceived, assessed and treated by mother or father as the assumed attitude conditions it. One can divide parental attitudes into two following groups: these which are recommended for the child's harmonious development (acceptance, cooperation, giving him age-appropriate freedom, acknowledgement of his rights) and the ones which can contribute to the rise of disorders in the child's development (attitudes: avoiding, rejecting, excessively demanding, excessively protecting). The parent's behaviour resulting from his attitude evokes reactions in the child in the form of a definite behaviour.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bakiera, L. 2009. Generatywność rodziny jako wartość rozwojowa rodziców, in: Harwas - Napierała B (red)., Rodzina jako wartość w rozwoju człowieka, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań
  2. Bakiera, L. 2009. Rola rodziny w rozwoju człowieka, in: Harwas - Napierała B (red)., Rodzina jako wartość w rozwoju człowieka, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań
  3. Bogdanowicz, M. Lipowska, M. 2008. Rodzinne, edukacyjne i psychologiczne wyznaczniki rozwoju, Impuls, Warszawa
  4. Borzucka-Sitkiewicz, K. 2006. Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, Impuls, Kraków
  5. Ochmański, M. 2001. Nagrody i kary w wychowaniu dzieci w młodszym wieku szkolnym, WSP, Warszawa
  6. Strelau, J. 2004. Psychologia, T. 2, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk
  7. Szczepański, J. 2001. Elementarne pojęcia socjologii, PWN, Warszawa
  8. Tyszka, Z. 1997. Rodzina, in: W. Pomykało (red)., Encyklopedia pedagogiczna, Fundacja Innowacja, Warszawa
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu