BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kwiatkowski David
Title
Personalizm praktyczny w ujęciu Wojciecha Słomskiego
Practical personalism according to Wojciech Słomski
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2012, nr 2, s. 69-83, bibliogr.18 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Filozofia, Człowiek a praca, Ekonomia, Kapitał ludzki
Philosophy, Human and labour, Economics, Human capital
Note
summ.
Słomski Wojciech
Abstract
Wbrew powyższym rozważaniom, personalizm nie jest jedynie teorią, która nie może znaleźć zastosowania w codzienności. Trzeba, bowiem, zaznaczyć, że personalizm jest jednym z tych nurtów, które można zastosować w wielu dziedzinach życia, a przez to też jego wartość diametralnie wzrasta, nie tylko jako nurtu w filozofii, ale pewnego rodzaju schematu działania dostarczającego odpowiednich narzędzi do tego, by móc się rozwijać w odpowiedni sposób [Słomski, 1996]; [Słomski, 2000]; [Słomski, 2006]; [Słomski, 2008]. Jednym z praktycznych ujęć personalizmu jest personalizm ekonomiczny, który charakteryzuje się przede wszystkim dostosowywanie zasad obowiązujących w ekonomii do potrzeb, oczekiwań i możliwości człowieka, a przez to też ekonomia staje się zupełnie inną, zdecydowanie bardziej przyjazną dziedziną, która jest determinowana przez szereg nowych warunków [Słomski, 2003]; [Słomski, 2002]. (fragment tekstu)

One of the practical perspectives of personalism is economic personalism which is characterized, first of all, by adopting rules binding economy to human needs, expectations and capabilities. As a result, economy also becomes a completely different, decidedly more friendly field which is determined by several new conditions. With the help of personalism the individual is able to set his goals, define himself, his needs and establish tasks which he should place.. The feeling of exceptionality, uniqueness, and above all, the role which the given individual plays in the whole surrounding reality is also important here.Additionally, it allows to define characteristic features for the individual, evaluating his strengths and weaknesses, and it also allows to define the way one can improve himself and his achievements as well as develop incessantly and constantly strive for perfection. The fact that the individual is a connection between the material and immaterial world in personalism causes that he can feel exceptionally, he can realize that he is responsible both for himself and the others. Personalism also brings to our attention the necessity of overcoming our own fears against excessive integration and calls not to give our whole independence and integrality for the benefit of the community. It turns out that if the individual gives himself up, his independence and freedom of choice, he might bear numerous consequences which can influence his way of perception of reality, himself and his role in the world. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Biesaga, T. 2001. Personalizm a pryncypializm w bioetyce, Kraków
 2. Gronbacher, G.M. 1999. Personalizm ekonomiczny, Lublin
 3. Kiereś, B. 2009. Personalizm w pedagogice, Lublin
 4. Słomski W. 2005. Rund um die Kommunikationskonzeption in der Philosopie von Emmanuel Mounier, in: Doctrina 2
 5. Słomski W. 2008. Duch personalizmu, Warszawa
 6. Słomski, W. 1996. Wolność osoby ludzkiej według Emmanuela Mouniera, Warszawa
 7. Słomski, W. 1998a. Personalistyczna koncepcja wolności Emmanuela Mouniera, in: EF 26
 8. Słomski, W. 1998b. Osoba, osobowość - koncepcja osoby w personalizmie chrześcijańskim, in: Kronika Diecezji Sandomierskiej 91/1998b
 9. Słomski, W. 2000. Personalistyczna wizja wolności, Warszawa
 10. Słomski, W. 2000a, Kilka uwag o personalizmie Emmamuela Mouniera, in: OF 19
 11. Słomski, W. 2002. Kilka uwag o personalizmie Emmanuela Mouniera, in: Archeus 3
 12. Słomski, W. 2003. Emmanuela Mouniera filozoficzna koncepcja chrześcijańskiego personalizmu, in: Phenomena 9
 13. Słomski, W. 2004. Koncepcja komunikacji w filozofii Emmanuela Mouniera, in: Filozofia a źivot, Prešov
 14. Słomski, W. 2004a. Introduction to the philosophy of Emanuel Mounier, in: Parerga 1
 15. Słomski, W. 2006. Úvod do filozofie Emmanuela Mouniera, Prešov
 16. Słomski, W. 2007. Etyka a filozofia, in: Parerga 3
 17. Słomski, W. 2007a. Człowiek u progu XXI wieku - dramat wyborów etycznych, in: Parerga 4
 18. Słomski, W. 2008a. The civilization of labour in the personalistic philosophy of Emmanuel Mounier, in: Parerga 1
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu